Kollerud innstilt som ny YS-leder

Valgkomiteen i YS har innstilt Erik Kollerud som ny YS-leder. Hans Erik Skjæggerud og Monica Paulsen innstilles som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Fra venstre: Hans Erik Skjæggerud, Erik Kollerud og Monica Paulsen. Foto: Terje Bergersen/Negotia

Erik Kollerud er i dag leder av Delta og 1.nestleder i YS.

Hans Erik Skjæggerud er leder av Parat og 2. nestleder i YS, mens Monica Paulsen er leder av Negotia og styremedlem i YS.

Valget til ny ledelse i YS gjennomføres på YS-kongressen 31. oktober.