Vil du jobbe i YS?

Vi søker både en person til vår nyopprettede stilling som kontorleder, samt to politiske rådgivere. Søknadsfristen er 25. august.

Foto: Ivan Tostrup

YS skal foreta tre nyansettelser i løpet av høsten. Disse skal dels være erstatning for avgang og dels gi rom for nye satsinger og økt kapasitet.

Våre nye kolleger bør ha gode samarbeidsevner og dele vårt ønske om å styrke det organiserte arbeidslivet. Vi er åpne for ulike bakgrunner og personlighetstyper.

De to politiske rådgiverne skal i sum dekke følgende behov

 • En funksjon som internasjonal sekretær, som alene utgjør mellom en halv og en hel stilling.
 • En “allround” politisk rådgiver.
 • Styrke YS’ kompetanse på klima og miljø, kompetansepolitikk for arbeidstakerne og digitaliseringspolitikk.

Angi i søknaden hvilke av disse kompetanseområdene du anser at du særlig kan ivareta.

Viktige egenskaper for solide, politiske rådgivere er

 • Evne til raskt å kunne sette seg inn i nye saker
 • Evne til å kunne utforme ny politikk på basis av saker og begivenheter
 • Evne til å dele sine kunnskaper og benytte seg av andres kunnskaper i organisasjonen
 • Sterk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig
 • Evne til å flytte saker fra interne notater til synlighet for YS

Sterke personlig egenskaper på disse områdene kan veie opp for kort fartstid i arbeidslivet.

God bruker av og interesse for digitale verktøy vil bli vektlagt.

Vår kontorleder skal dekke følgende behov

 • Styrke personalpolitikken i hovedorganisasjonen YS
 • Legge opp strategier og tiltak for å videreutvikle kompetanse og skape gode rammebetingelser for arbeidet
 • Lede driftsområdet i YS-sekretariatet og gi faglig støtte for driftsoppgavene økonomi, IT og personaladministrasjo

Nærmeste leder vil være sekretariatssjef. Vedkommende vil representere arbeidsgiversiden i YS-sekretariatet sammen med sekretariatssjef.

Vi ønsker oss en person med ledererfaring og god kompetanse på minst ett av driftsområdene. Du bør være vel kjent med betydningen av lover og avtaler i reguleringen av forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og gjerne ha erfaring med forhandlinger.

Vi tilbyr

 • YS er en av Norges ledende hovedorganisasjoner for yrkesutøvere i alle deler av arbeidslivet. Vi er en viktig samfunnsaktør.
 • Vi tilbyr våre ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, faglig og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon.
 • Godt arbeidsmiljø med høyt tempo.
 • Trivelige kollegaer med høyt, faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er IA-bedrift.

Om YS

 • YS er en uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, med tolv forbund som organiserer ansatte i hele arbeidslivet.
 • YS arbeider for et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.
 • YS er i vekst og har nå 226 000 medlemmer. Vi har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser overfor offentlige myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner, samt utvikle fellesskapet mellom de tilsluttede forbundene.
 • Administrasjonen består av 25 personer. Vi holder til på Grønland i Oslo.

Søknadsfrist: 11. august. Søknader sendes til bente.nordhagen@ys.no

For mer informasjon om stillingene kontakt sekretariatssjef Roger Schjerva: roger.schjerva@ys.no

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?