Med begge hendene på rattet

Han har en fortid som ambulansearbeider. De siste årene har han ledet YS-forbundet Delta. Nå har Erik Kollerud tatt skrittet helt til topps i YS, med ambisjoner om å endre hovedorganisasjonen.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: Thomas Brun/NTB

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat

– Det er gøy å lykkes i lønnsforhandlinger, men jeg kan love deg at meningen med arbeidet blir annerledes når man lykkes i å redde et liv.

Erik Kollerud lener seg fram i stolen. Han er nylig valgt til ny leder i YS, og inviterer til kaffe i YS-bygget på Grønland i Oslo. Vi snakker om hans yrkeskarriere, som startet på bensinstasjonen i Drammen. Etter utallige salg av bensin og motorolje utdannet han seg til ambulansearbeider, og det var her karrieren startet for alvor.

I jobben ved Buskerud Sentralsykehus i Drammen kom han i kontakt med fagbevegelsen. Fra å være plasstillitsvalgt for ambulansearbeiderne gikk ferden videre via hovedtillitsvalgt og konserntillitsvalgt, til jobben som nestleder og leder i Delta.

YS’ 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud sier han vil bidra til å endre YS

Forteller at han savner miljøet på ambulansestasjonen

Erik Kollerud innrømmer at han til tider savner miljøet på ambulansestasjonen:

– Man kommer så tett på kollegaene, man lever nærmest sammen, med vakter til alle døgnets tider. Dessuten gjør du jobben når du er på jobb, så går du hjem uten at noe ligger og venter til neste dag. Når vakten er over, overlater du bilen til andre og du trenger ikke å tenke på jobb før neste gang du skal på vakt. Det er en vesentlig forskjell fra den type jobb jeg har nå, hvor oppgavene er der til de er løst, uavhengig av arbeidstid.

– I jobben jeg har nå, er det dessuten ingen krise hvis vi stopper opp og tenker oss litt om, planlegger, legger strategier, puster rolig og tenker “hva er lurt nå?”.

Det er særlig én viktig lærdom den nye YS-lederen har med seg fra tiden bak rattet i ambulansen.

– Man blir god til å lære mennesker å kjenne, fordi man kommer opp i så mange ulike og spesielle situasjoner. Jeg er vant til å prate om det meste med ukjente. Ambulansearbeider er et yrke hvor du blir veldig selvstendig. Når du står på et ulykkessted, kan du kun stole på deg selv og makkeren, forteller han.

Ny YS-leder Erik Kollerud sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie. Avgått YS-leder JOrunn berland med ryggen til.
Ny YS-leder Erik Kollerud sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie. Avgått YS-leder JOrunn berland med ryggen til. Foto: Thomas Brun/Scanpix

Har ambisjon om å gjøre YS mer synlig og tydelig

Som leder i YS har Erik Kollerud med seg hele to makkere: 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud og 2. nestleder Monica A. Paulsen.

Erik er klar på at det å lede YS ikke er noe soloshow.

– Dette er et prosjekt vi tre og forbundene er sammen om, understreker han. Det som også er nytt, er at 1. nestleder er frikjøpt på heltid. Det gir større politisk kapasitet i hovedorganisasjonen, sier han.

– Vi har en ambisjon om å endre YS, få til mer samarbeid og benytte ressursene i hele felleskapet bedre. Da trenger vi flere møteplasser, og vi trenger å bygge mer tillit til hverandre på tvers av hele YS.

– Folk kommer til å bytte jobb og kompetanse mye oftere enn før, da må vi være til
stede og være relevant for medlemmene i det daglige. Vi må finne nye løsninger for å
organisere folk gjennom et helt arbeidsliv, påpeker han.

Den nye YS-lederen har også en klar ambisjon om at YS skal bli mer synlig og tydelig utad:

– Det viktigste er ikke å være synlig i seg selv, men å få gjennomslag for våre saker. Da er det ikke til å komme fra at synlighet er viktig.

Dette mener YS’ 2. nestleder Monica A. Paulsen om veien videre for YS

Opptatt av utfordringer og muligheter i det nye arbeidslivet

Hvilke områder “nye” YS skal markere seg på, har Erik mange tanker om. Han mener utfordringer og muligheter i det nye arbeidslivet skal prioriteres høyt i YS i årene som kommer.

– Enorme endringer står foran oss. Mye blir automatisert og samfunnet endres. Vi får flere eldre og klimautfordringene blir stadig større. Det det betyr at vi må løse oppgaver på andre måter.

Erik er opptatt av at utviklingen i arbeidslivet må foregå på riktig måte når samfunnet endres.

– Utviklingen må skje på menneskenes premisser, ikke maskinenes. Her er det et rom som YS kan ta. Vi kan aktivt legge premisser for denne omstillingen, som kommer til å ha konsekvenser for store deler av arbeidslivet. Det krever evne og vilje til å være med på endringene, men samtidig være en tydelig premissleverandør på vegne av arbeidstakerne.

Planlegger ikke et forbundsløst YS, men vil ha mer samarbeid

Tanken om et forbundsløst YS er gammel. Mange har tatt til orde for at en bør kvitte seg med inndelingen i forbund, og isteden rendyrke YS som merkenavn, hvor medlemmene er direkte tilknyttet hovedorganisasjonen.

Kollerud bedyrer at det ikke foreligger planer om dette nå.

– Vi planlegger ikke et forbundsløst YS, men vi skal samarbeide mer, og anerkjenne at vi er avhengig av hverandre. YS skal fortsatt ha en koordinerende rolle, jeg har ingen ambisjoner om at YS skal overta oppgaver fra forbundene eller diktere hva forbundene skal gjøre. YS er bygget på at makten ligger i forbundene, sier den nye YS-lederen.

– Jeg liker følelsen av å lykkes når jeg ser det ferdige resultatet, forteller YS-leder Erik Kollerud. Foto: Thomas Brun/Scanpix

Beskrives som både omgjengelig og tydelig 

Erik beskrives ofte som en hyggelig, skikkelig fyr – blid og omgjengelig, men også tydelig når det trengs. Hvorfor ønsker han å sette seg i en såpass utsatt posisjon som leder i en hovedorganisasjon?

– Fordi jeg liker å ha mulighet til å være med å påvirke. Det er spennende å være med og påvirke utviklingen i arbeids- og samfunnslivet. Jeg tror vi trenger en hovedorganisasjon som YS, svarer Erik Kollerud, som sier han går ydmykt til verks.

– Derfor er jeg opptatt av at man ikke endrer YS kun ved å bytte ut enkeltpersoner. Det må mer til. Jeg er fornøyd med at vi er flere som har som hovedoppgave å lede YS i tida som kommer.

– Jeg kan bli utålmodig hvis for mange detaljer ikke er på plass

Den tidligere ambulansearbeideren fra Mjøndalen er ikke veldig glad i å snakke om seg selv, men han har likevel noen tanker om sine evner som leder:

– Jeg forsøker å lede gjennom beslutninger i fellesskap. Når det gjelder de store beslutningene, er jeg opptatt av å involvere, lytte, få råd.

Mangeårig kollega i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, sier hun er imponert over Eriks evne til å tenke strategisk. Selv er han enig i den beskrivelsen.

– Det stemmer at jeg har fått tilbakemeldinger på at jeg er god på å trekke opp de store linjene, finne løsninger og veier rundt. Jeg fascineres av å tenke de større tankene, og synes at det er da jeg fungerer best. Jeg kan lett bli utålmodig og skarp i kantene hvis det er for mange detaljer som ikke er på plass. Jeg må hå ha et mål, og så er jeg ganske pragmatisk på veien til målet, sier Erik og fortsetter:

– I vår tid forandrer imidlertid målene seg hele tida. Det er litt som å skyte på levende vilt.
Målet beveger seg, og man må tilpasse strategien hele tiden. Det er en ny måte å drive
ledelse på, som kan være utfordrende.

Portrett av Erik Kollerud
– Jeg kan lett bli utålmodig og skarp i kantene hvis det er for mange detaljer som ikke er på plass, forteller Erik Kollerud.

Liker å bruke kroppen og å gjøre noe praktisk

Når han kommer hjem til Mjøndalen etter lange arbeidsdager med møter og papirer, bruker Erik gjerne tiden på noe fysisk.

– Jeg liker å gjøre ting med henda. Få til noe praktiske. Bruke kroppen. Det er deilig å
skape noe konkret, praktiske ting som synes. Jeg liker følelsen av å lykkes når jeg ser
det ferdige resultatet.

Erik hevder han aldri har hatt mål om å klatre i fagbevegelsens hierarki.

– Det handler for en stor del om tilfeldigheter Det har åpnet seg muligheter underveis, som jeg har grepet. Jeg har vært utrolig heldig som har fått de mulighetene. Samtidig har jeg vært så heldig å få jobbe sammen med flinke folk. Det er mange som har vært deltakere på reisen, sier han.

YS-lederen reiser seg, må haste av sted til neste møte.

– Det er ikke så mange rundt meg som hadde tenkt tanken på at jeg skulle bli leder i YS.
Hadde du spurt noen som kjenner meg fra tidligere, hadde de nok ikke tenkt at det var
dette jeg skulle ende opp som.

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?