Møttes til frokost hos YS 1. mai

Et 70-talls personer møttes til frokost og appeller på YS-huset i anledning 1. mai.

YS inviterte til frokost 1. mai, med appeller fra YS-lederen og flere forbundsledere i YS.

I sin appell la YS-leder Jorunn Berland vekt på at det er viktig å stå sammen for å påvirke samfunnsutviklingen.

– Selv om vi i YS ikke har samme lange tradisjonene som våre venner på Youngstorget, er det viktig at vi markerer fagbevegelsen, sa Berland.

– Vi kan være uenige i enkelte spørsmål og retorikken kan være ulik. Likevel har vi de samme målene; Et arbeidsliv som er trygt for alle, med små forskjeller og rettferdig fordeling av verdiskapingen, sa hun.

I tillegg til YS-lederen holdt ledere fra flere YS-forbund appeller: Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta, Vegard Einan, nestleder i Parat og Monica Paulsen, leder i Negotia.

– Hvordan hadde arbeidslivet vært hvis arbeidstakerne ikke hadde gått sammen og organisert seg? spurte Thorkildsen i sin appell.

– Hadde vi hatt samme rettigheter til ferie, sykepenger, egenmeldingsdager, pensjon og overtidsbetaling? Vi ar alle mye å takke organisasjonene for. Det vet nok også de uorganiserte, men kanskje de tror at slagene er vunnet en gang for alle, sa hun.

– Vi ser stadig flere eksempler på at arbeidsgivere forsøker å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, og bare vil skumme fløten av arbeidstakeres verdiskapning, sa Parats nestleder, Vegard Einan.

– Helst vil flere arbeidsgivere slippe å forholde seg til arbeidstakeres rettigheter og medvirkning. Den første testen på hva en arbeidsgiver egentlig er, og skal være, kan vi få stadfestet når Høyesterett til høsten skal behandle saken om arbeidsgiveransvaret i Norwegian. Da får vi en avklaring på om dagens arbeidsmiljølov er god nok på dette området, eller om selskapslovgivningen i Norge kan sette arbeidslivslovgivningen sjakk matt, påpekte han.

Negotias leder Monica Paulsen la vekt på kampen for bedriftsdemokratiet.

– De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse. Gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse skal vi bidra til økt verdiskaping og produktivitet. Og dermed til de økonomiske forutsetningene for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser, sa hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?