Ledig stilling som sekretariatsjef i YS

YS er en av Norges ledende hovedorganisasjoner for yrkesutøvere i alle deler av arbeidslivet, en viktig samfunnsaktør og et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og myndighetene. Vi søker en engasjert og tydelig leder med gode strategiske evner og stor gjennomføringskraft, gode samarbeidsevner, organisasjonskompetanse og erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere.

Foto: Ivan Tostrup

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS, landets ledende partipolitisk uavhengige hovedorganisasjon for arbeidstakere i alle deler av arbeidslivet.

YS er en samfunnspolitisk aktør som bidrar til samfunnsutviklingen på en rekke områder, driver interessepolitisk arbeid for sine 13 medlemsforbund, og har et stort internasjonalt engasjement. YS er i vekst og har om lag 220 000 medlemmer. YS sitt sekretariat er i Lakkegata 23 i Oslo.

Attraktiv topplederstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv: Sekretariatssjef

Sekretariatsjefen er øverste leder for YS sitt sekretariat og er ansvarlig for drift og utvikling av YS i tråd med de rammer som er gitt og den strategi som er vedtatt av styret. Sekretariatsjefen skal fordele og prioritere oppgaver og ressurser, sette sammen effektive team og prosjekt, sørge for god økonomistyring og riktig kompetanse samt tett samarbeid med medlemsorganisasjonene, og er ster på gjennomføring. Sekretariatsjefen rapporterer til politisk valgt leder i YS, og er ansvarlig overfor styret.

Vår nye sekretariatsjef skal:

Være en strategisk og drivende kraft i den videre posisjoneringen, utviklingen og veksten av YS
Prioritere, fordele og styre arbeidsprosessene i sekretariatet
Være en åpen og inkluderende personalleder, som kan utvikle og lede kunnskapsmedarbeidere
Være sparringpartner og sekretariat for politisk valgt ledelse
Være en nettverksbygger som styrker samarbeidet eksternt og internt

Du er:

En erfaren og trygg leder som bygger tillit og oppnår resultater gjennom andre
En som forstår hovedorganisasjonens og medlemsorganisasjonenes ansvar og rolle nasjonalt og internasjonalt
En med erfaring fra politisk arbeid/politisk styrt organisasjon, og forstår handlingsrommet og er bekvem og trives med å manøvrere i dette landskapet
Erfaren med å løse oppgaver gjennom matrise – og prosjektorganisering
ambisiøs, drivende, resultatorientert og har sterk gjennomføringskraft
en god relasjons– og nettverksbygger som tenker helhetlig og strategisk og kommuniserer godt med aktører på ulike nivå.
Samfunnsengasjert og forstår samspillet fag/samfunn/politikk.

I tillegg må du beherske norsk og engelsk godt skriftlig og muntlig og ha høyere utdanning. Erfaring med arbeidslivsspørsmål og forhandlinger er en fordel.

YS tilbyr:

konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Faglig og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon som preger norsk arbeids– og samfunnsliv
Mulighet til påvirkning og å sette fotavtrykk
Godt arbeidsmiljø med høyt tempo
Trivelige kollegaer med høyt faglig nivå
En arbeidsplass som er IA-bedrift
For mer informasjon og eventuelle spørsmål, kontakt en av vår rådgiver i HA Consulting: Bente G.H Slaatten på telefon 916 06 215 eller epost bente.slaatten@haconsulting.no

Søknad sendes innen 9. januar til info@haconsulting.no

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?