Møte i FESAPSTU

Etableringen av en regional sammenslutning FESAPSTU er et av resultatene i YS’ prosjekt i sørlige Afrika.

Fra venstre, Treasurer Martha Mosaong, Lesotho, Executive Secretary Darison Chaala, Zambia, president Cecilia Alexander, Zimbabwe og prosjekt-koordinator Randi G. Bjørgen, YS.
Randi G. Bjørgen. Foto: Erik Norrud

Randi G. Bjørgen

Seniorrådgiver

Sammenslutningen er på plass i nytt kontor i Sør-Afrika og alle formelle krav fra myndighetene er innfridd. Det har vært endel praktiske utfordringer gjennom 2017, men alt er nå formelt på plass.

Fra 8. til 12. november 2017 var det styremøte i sammenslutningen FESAPSTU. Møtet fant sted i Johannesburg. Fra YS deltok prosjektkoordinator Randi G.Bjørgen. I tillegg var Erik Bornø, 1.nestleder i Negotia til stede. Diskusjonen på møtet var i hovedsak viet mulige aktiviteter for 2018 og gjennomgang av budsjett for 2018.

Midlene som er til disposisjon for 2018 er penger som ble gitt av Negotia og Delta, og gir sammenslutningen mulighet til å opprettholde driften administrativt. Budsjettet gir ikke rom for store aktiviteter, så det ble besluttet at midler som kunne settes av til aktiviteter skulle øremerkes til medlemsverving blant medlemsforbundene. Hensikten er å få opp medlemstallet i sammenslutningen, både gjennom å rekruttere flere enkeltmedlemmer, men også flere forbund, slik at sammenslutningen på sikt kan greie seg selv.

Randi G. Bjørgen. Foto: Erik Norrud

Randi G. Bjørgen

Seniorrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?