Pris til landarbeidere i Sør-Afrika

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter tildeles i år den sør-afrikanske fagforeningen CSAAWU for deres kamp for anstendige arbeidsvilkår.

Forholdene for arbeiderne på en rekke vingårder i Sør-Afrika ble kjent for norske fjernsynsseere i NRK Brennpunkts program «Bitre druer». Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter tildeles gikk i 2017 til den sør-afrikanske fagforeningen CSAAWU for deres kamp for anstendige arbeidsvilkår. Foto: NRK Brennpunkt

CSAAWU (Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union) tildeles prisen for:

  • Kampen for anstendige arbeidsvilkår for en særdeles utsatt gruppe i arbeidslivet.
  • Evnen til omfattende organisering av grasrota på tross av meget knappe ressurser.

Forholdene for arbeiderne på en rekke vingårder i Sør-Afrika ble kjent for norske fjernsynsseere i NRK Brennpunkts program «Bitre druer».

Ulovlige lønnstrekk, betaling langt under minstelønn, mangel på nødvendig verneutstyr mot farlige kjemikalier, arbeidstakere som mister jobben hvis man organiserer seg og at lønninger i enkelte tilfeller betales delvis basert på hudfarge er blant forholdende som avdekkes i «Bitre druer».

Programmet viser også at lite vitner om etisk bevissthet når det kommer til lønns- og arbeidsforhold hos norske vinimportører. Dette til tross for at Norge importerer store mengder vin og produsentene markedsfører seg som etiske.

Tidligere YS-leder Randi G. Bjørgen sitter i priskomiteen. Bjørgen har nå prosjektansvaret for et YS-prosjekt, støttet av Norad, i det sørlige Afrika.

– Selv om driverne av en rekke vingårder har bedret forholdene, er det ingen tvil om at prisen setter søkelys på forholdene for arbeidere utsatt for svært dårlig og uakseptabel behandling, sier Bjørgen.

– Jeg håper prisen bidrar til at vinprodusentene respekterer arbeidernes krav på anstendige arbeidsforhold. Jeg håper også prisen bidrar til at norske vinimportører blir bevisst på ansvaret de har for å markedsføre vin hvor arbeiderne har  uakseptable forhold. Det bør legge press på produsentene, mener hun.

Svenssonprisen deles ut hvert år til en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?