YS rapporterer fra ILO-konferansen

Da generaldirektør Guy Ryder åpnet ILOs arbeidslivskonferanse denne uken understreket han hvor viktig det er å trygge situasjonen for migrantene.

Under ILOs årlige arbeidslivskonferanser vedtas internasjonale arbeidsstandarder gjennom konvensjoner og anbefalinger. Foto: Dag Bjørnar Jonsrud/YS
Dag Bjørnar Jonsrud

Dag Bjørnar Jonsrud

sektoransvarlig YS Kommune og YS Spekter

ILO (International Labour Organization) er FNs organisasjon for arbeidslivet.

Under de årlige arbeidslivskonferansene vedtas internasjonale arbeidsstandarder gjennom konvensjoner og anbefalinger. Årets arbeidslivskonferanse har mer enn fem tusen deltakere, fra 187 medlemsland.

Hvert medlemsland sender fire delegater til konferansen; To fra myndighetssiden, en fra arbeidstakersiden og en fra arbeidsgiversiden. I tillegg deltar rådgivere fra alle de tre partene. De tre partene uttaler seg og stemmer uavhengig av hverandre.

ILOs generalforsamling velger styre, vedtar budsjett og fungerer som et internasjonalt forum for arbeids- og sosiale spørsmål. I år er det valg til ILOs styre.

Den nordiske arbeidstakersiden er representert ved Jens Erik Ohrt, fra LO i Danmark.

I 2017 har YS visedelegaten for arbeidstakerne. Dette betyr at en kan stemme og uttale seg på vegne av de norske arbeidstakerne i delegatens fravær. Delegaten er Renee Rasmussen fra LO. I tillegg til undertegnede deltar YS-leder Jorunn Berland, YS’ nestleder Erik Kollerud og Deltas nestleder Trond Ellefsen under deler av ILO-konferansen.

 

Dagsorden for årets arbeidslivskonferanse

Faste poster som behandles på arbeidslivskonferansene er blant annet rapporter fra lederen av ILOs styre og generaldirektøren.

I år handler generaldirektørens rapport om det grønne initiativet, frem mot markeringen av at ILOs fyller 100 år i 2019. Målet er å fremme anstendig arbeid med praktisk betydning for klimautfordringene og bærekraftig utvikling av miljøet.

I rapporten legger generaldirektør Guy Ryder vekt på at grønnere produksjon kan være et viktig bidrag til anstendig arbeid, samt balansert vekst og utvikling.

Den generelle rapporten, som er utarbeidet av Ekspertkomiteen, handler i år om arbeidsmiljøinstrumenter (ulike HMS-tiltak) og promotering av disse innenfor bygg og anlegg, gruver og landbruk.

Applikasjonskomitéen behandler en ekspertrapport om medlemslandenes oppfølgning av ILOs konvensjoner og anbefalinger. Det skal behandles 24 saker i denne komitéen.

Tre komiteer med diskusjoner på tema

Årets tematiske diskusjoner foregår i tre andre komitéer:

  • Komité for arbeidsmigrasjon – generell diskusjon.
  • Komité om revisjon av ILOs rekommandasjon nr. 71 av 1944 om sysselsetting i overgangen mellom krig og fred – andre og siste års diskusjon.
  • Komité om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeid – den gjentakende diskusjonen under oppfølgingen av ILOs 2008-erklæring om sosial rettferdighet for globalisering.
Dag Bjørnar Jonsrud

Dag Bjørnar Jonsrud

sektoransvarlig YS Kommune og YS Spekter
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?