Ber regjeringen svare om tjenestepensjon

Hvordan skal Regjeringen legge opp arbeidet med en ny, offentlig tjenestepensjon? Og det på en slik måte at partene blir involvert på en mer forpliktende måte enn hittil? Det ber YS, LO, Unio og Akademikerne om svar på i en felles henvendelse til arbeidsminister Anniken Haugli.

Arkivfoto: YS

Det er bred enighet om at offentlige tjenestepensjon må tilpasses ny folketrygd. Dagens ordning vil ikke være bra for kommende generasjoner, på grunn av den levealdersjusteringen som ble vedtatt i Pensjonsreformen i 2011.

«Partene i offentlig sektor etterlyser signaler fra regjeringen om hvordan den vil legge til rette for en videre framdrift i arbeidet som involverer partene på en mer forpliktende måte», heter det i brevet til arbeidsministeren.

– Vi etterlyser også signaler fra regjeringen om hvordan den vil avslutte arbeidet med en ny offentlig tjenestepensjon. Dette må etter vår mening gjøres i forhandlinger hvor et anbefalt forslag sendes ut på uravstemning blant våre medlemmer eller gjennom annen organisatorisk behandling for de organisasjonene som ikke benytter uravstemning, uttaler YS-leder Jorunn Berland, LOs nestleder Tor-Arne Solbakken (LO), Unio-leder Ragnhild Lied og leder for Akademikerne, Kari Sollien.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?