YS Kommune krever økt kjøpekraft

Økt kjøpekraft for kommuneansatte og høyere lønn for økt kompetanse. Det er blant kravene fra YS Kommune i tariffoppgjøret med KS.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: Liv Hilde Hasen

I dag starter lønnsforhandlingene for kommuneansatte. På vegne av sine medlemmer krever YS Kommune at:

  • Kjøpekraften må styrkes
  • Kompetanse må gi uttelling
  • Kompetanseutvikling må sikres for alle
  • Ansatte som ønsker å arbeide heltid, får mulighet til det

Attraktive arbeidsplasser

– Kommunene løser viktige oppgaver og må gjøre det må en smart måte. Vi må passe på at kommunene framstår som attraktive arbeidsplasser for dagens unge. Derfor er det viktig at offentlig sektor ikke blir hengende etter lønnsutviklingen i privat sektor, sier leder i YS Kommune, Erik Kollerud.

Utdanning og kompetanse

YS Kommune krever også at arbeidsgiver forplikter seg til å legge til rette for og sikrer at ansatte kan ta etter- og videreutdanning.

– Det er viktig at flest mulig motiveres til å ta etter- og videreutdanning. YS Kommune krever derfor at økt kompetanse gir økt lønn, sier Erik Kollerud.

Andelen deltidsansatte må reduseres

YS kommune er opptatt av at alle skal ha mulighet til å kunne leve av egen inntekt.

Kommunesektoren er fortsatt preget av mange små stillinger. Andelen deltidsansatte må reduseres og mulighetene for heltidsstillinger må være reell. Det må være et mål at ansatte som ønsker å arbeide heltid, får muligheten til det.

Forhandlingsfristen går ut natt til 1. mai

Forhandlingsfristen for oppgjøret er 30. april klokken 24.00. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av fem YS-forbund, med til sammen 35 000 medlemmer. Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune: Delta, Skolelederforbundet, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?