Uenige om statens reiseregulativ

YS, LO, Unio og Akademikerne har ikke klart å bli enige med staten om nytt reiseregulativ. Spørsmålet skal nå avgjøres av en særskilt nemd.

Tvisten om statens reiseregulativ avgjøres av en særskilt nemd, ledet av tingrettsdommer Richard Saue. Foto: Vetle Daler

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver (Parat)

Forhandlingene om nytt reiseregulativ har pågått siden november, uten at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har kommet til enighet.

Torsdag 19. april startet behandlingen i en uavhengig nemd. De fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden – YS, LO, Unio og Akademikerne, står sammen i sine krav til staten.

Særavtalene i staten forhandles uavhengig av tariffoppgjørene, og det er første gang en slik særavtale skal avgjøres av en egen nemd. Nemda består av tre dommere, og ledes av tingrettsdommer Richard Saue.

– Staten ønsker å stramme inn dekningen av reise, kost og losji, fordi man mener avtalene er for gunstige. Dette er vi uenige i, og vi har ikke klart å komme til enighet i de ordinære forhandlingene. Derfor skal tvisten nå avgjøres av en særskilt nemd, sier YS-rådgiver Tore Leirfall, som leder forhandlingene for YS Stat.

Blant stridstemaene er satsene knyttet til kompensasjon for bruk av egen bil og kost på reise i innland og utland.

Leirfall påpeker at reiseregulativet har betydning også utenfor staten.

– Svært mange virksomheter, både private og offentlige, benytter statens satser for reise, kost og losji. Resultatet av denne nemdbehandlingen får derfor konsekvenser for store deler av det norske arbeidslivet, sier han.

Det er ventet at nemdas kjennelse kommer før sommeren. 

Statens reiseregulativ

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene forhandler frem særavtaler  for reiser innenlands og utenlands på statens regning.
  • Særavtalene gjelder for arbeidstakere som reiser i oppdrag eller tjeneste for statens regning. Det anslås at det leveres åtte millioner reiseregninger her til lands hvert år.
  • Samtidig følger rundt 90 prosent av private arbeidsgivere satsene i statens reiseregulativ, ifølge Infotjenester.

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver (Parat)
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?