Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Torsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i privat sektor. Nå går oppgjøret til Riksmekleren, med fare for storstreik i april.

En pung med sedler ligger på et grønt bord
Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

– Vi har ikke klart å komme til enighet med NHO i forhandlingene. Vi har derfor meldt plassoppsigelse for om lag 30 000 medlemmer i YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF. Nå går oppgjøret til mekling, med oppstart over påske. Meklingsfristen er satt til 7. april klokken 24.00, opplyser Vegard Einan, leder i YS Privat.

De vanskeligste temaene i forhandlingene har vært AFP og tjenestepensjon.

– For oss har det vært viktig å tette hullene som ligger i dagens AFP-ordning. Den er god for de som får den til utbetaling, men for mange faller uforskyldt ut av ordningen på tampen av arbeidslivet, sier Einan.

– Det kan ikke være slik at man risikerer å tape en million kroner i pensjon, hvis man mister jobben en måned før man fyller 62 år. Dette må vi rette opp i. Det har vi ikke fått til gjennom forhandlingene med NHO.

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker en rettferdig tjenestepensjon for alle. I dag rammes de med veldig små stillinger, de med lav lønn og de som er under 20 år. Det fins ingen gode argumenter for at det skal være slik, men vi har dessverre ikke fått med oss NHO, sier Einan.

Partene har heller ikke blitt enige om de andre hovedkravene til YS, som reallønnsvekst og at arbeidsgiverne skal dekke merutgifter til reise, kost og losji.

– Vi setter nå vår lit til at Riksmekleren kan hjelpe oss med å komme frem til en løsning. Ingen av partene ønsker konflikt, men blir vi ikke enige innen fristen, er det fare for storstreik i privat sektor fra 8. april, opplyser Einan.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?