Dette får du med en tariffavtale fra YS

AFP (avtalefestet pensjon) og den femte ferieuka er viktige rettigheter. Dette er noe av det du har tilgang på med en tariffavtale gjennom YS-forbundene.

Mennesker med orane tskjorter med påskriften Vi krever tariffavtale er samlet på Egertorget i Oslo
Medlemmer i YS-forbundet Parat streiket hardt og lenge for retten til tariffavtale. Foto: Hege Heløe

Er du omfattet av en slik tariffavtale har du rett til 37,5 timers arbeidsuke, den femte ferieuka, økte overtidstillegg, lønnede velferdspermisjoner og AFP. En tariffavtale kan gi deg bedre arbeidsbetingelser enn arbeidsmiljøloven gir. Et eksempel på dette er arbeidstid.

Hvis du jobber i privat sektor og ikke har tariffavtale får du ikke AFP

Avtalefestet pensjon i privat sektor gir deg rett til livsvarig pensjon. AFP kommer i tillegg til folketrygden og tjenestepensjonen og kan bare etableres ved å inngå tariffavtale med AFP-rettigheter.

Hovedavtalen gir deg rett til å være representert gjennom en tillitsvalgt

Tariffavtalen sikrer også medbestemmelse. I hovedavtalen mellom YS og NHO står det for eksempel at det skal legges til rette for et godt og tillitsfullt forhold mellom arbeidstakerne, deres tillitsvalgte og ledelsen i enkeltselskaper og konsern. Det er også hovedavtalen som gir rett til å velge tillitsvalgte.

En styrke med tariffavtaler er at de organiserte arbeidstakerne står sammen om å forhandle lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtalen sikrer arbeidstakernes rettigheter. Avtalene reforhandles annethvert år, mens det forhandles om lønn hvert år. Lønn og tariff er det aller viktigste YS jobber med.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?