Enighet i Avinor

YS Spekter er enig med arbeidsgiverforeningen Spekter om årets lønnsforhandlinger for ansatte i Avinor og Avinor flysikring. Også det vanskelige spørsmålet om pensjon er løst.

F.v.: Ingrid Synnøve Brendryen, nestleder Delta Luftfart og leder Delta Luftfart Flysikring, Jan Pieter Groenhof, forhandlingssjef i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, leder av YS Spekter, Dag Bjørnar Jonsrud, forhandlingsleder YS Spekter, styremedlemmer i Delta Luftfart Rune Hamnes, Erling Bakkemo og Eivind Skotnes, samt Bjørn Tore Mikkelsen, leder av Delta Luftfart. Foto: Anne-Lise Mørch von der Fehr/Delta

YS Spekter fikk gjennomslag for at de ansatte får tariff-festet pensjon og dermed forhandlingsrett på pensjon.

– Vi har fått gjennomslag for en tariff-festet pensjonsordning. Vi gikk inn i meklingen med krav om å få være med å utforme en eventuell ny pensjonsordningen og det har vi fått gjennomslag for, sier forhandlingsleder og leder av YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Vi er også fornøyd med at vi har sikret at ingen Delta-medlemmer taper økonomisk på overgangen til ny pensjon, sier Thorkildsen.

– Den nye pensjonsordningen er en innskuddspensjon som sikrer både dagens og fremtidens ansatte en god pensjon, samtidig som den ivaretar virksomhetenes behov for forutsigbare pensjonsutgifter, forklarer hun.

Les mer om resultatet og last ned protokollen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?