- Fagarbeiderne må prioriteres i kommuneoppgjøret

– Fagarbeidere har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre kommuneansatte de siste ti årene. Derfor bør 2018 være året fagarbeidere får lønnsløft, mener Erik Kollerud, leder i YS Kommune.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: Liv Hilde Hansen

Lønnsoppgjøret for nesten en halv million kommunearbeidere er i full gang. I dag leverer YS Kommune lønnskrav for sine medlemmer. Erfarne fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning skal prioriteres. YS Kommune krever også høyere lønn til høyskoleutdannede.

– Lønnssystemet må bidra til rekruttering av arbeidskraften kommunene trenger. Det er et stort behov for fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning. Vi vet også at kommunene trenger mange nye høyskoleutdannede, sier Erik Kollerud, leder i YS Kommune.

YS Kommune krever at ansatte som over tid har sakket akterut i lønnskampen nå får et løft.

Fagarbeidere har utdanning fra videregående skole og fagbrev. Helsefagarbeidere/hjelpepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, aktivitører og tannhelsesekretærer er noen av yrkesgruppene blant fagarbeiderne i kommunene.

YS Kommune krever også at ledere skal tjene vesentlig mer enn dem de er satt til å lede.

Noen fakta

  • YS Kommune krever at fagarbeidere og høyskolegrupper med full ansiennitet får 10 000 kroner i lønnstillegg. For ansatte med fagskoleutdanning krever vi 14 000 kroner.
  • Fagarbeiderne har hatt langt lavere lønnsvekst enn snittet blant kommuneansatte. * Fagarbeidere har fra 2009 til 2017 hatt en lønnsvekst på 26,3 prosent. Fra en snitt månedslønn – inklusive tillegg – på 28 798 kroner i 2009 til 36 359 kroner i 2017. Mesteparten av dette er spist opp av konsumprisvekst (17,4 prosent) i samme periode.
  • Så godt som alle andre grupper har dratt i fra, og dette til tross for at fagarbeiderne er den gruppen som rekrutteres mest til nye oppgaver – fagarbeidere øker i antall mer enn noen annen stillingsgruppe i samme periode. Fra 2009 til 2017 er det blitt over 7 000 flere fagarbeidere.
  • Fagarbeiderne kan ivareta en rekke roller og funksjoner, derfor er det et godt valg å ansette en fagarbeider i kommunen.
  • I kommuner og fylkeskommuner er ønsket om utjevning av inntektsforskjeller enda mer utpreget enn i Norge for øvrig, viser tall fra YS Arbeidslivsbarometer fra de fire siste årene. 61 prosent i området ønsker mindre lønnsforskjeller, mot 54 prosent for alle.
  • Det som skjer er det motsatte: De som har mest fra før, får best uttelling. De som over tid har best lønnsutvikling i KS-området er høylønnsyrker, også prosentvis.

Frist 30. april klokken 24.00

Forhandlingsfristen for oppgjøret er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av fem YS-forbund: Delta, Parat, Skolelederforbundet, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Les alle krav fra YS Kommune

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?