Ja fra YS i uravstemningen

I dag ble det klart at medlemmene i YS Privat har stemt ja til resultatet fra forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom YS og NHO.

Foto: Ivan Tostrup

8. april ble YS og NHO enige i årets hovedoppgjør.

Fredag 27. april sendte YS resultatet av uravstemningen til Riksmekleren:

«Etter avsluttet uravstemning har YS i dag gjennom vedtak i styret i YS Privat enstemmig godkjent meklingsresultatet slik det fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2018-004 mellom YS og Parat på den ene siden og NHO og Norsk Industri på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2018.»

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?