Klare med rapport om pensjon i offentlig sektor

Arbeidsgruppen som har vurdert hvordan den fremtidige pensjonsløsningen i offentlig sektor skal se ut la nylig frem sin første rapport. Her beskrives hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning.

Rapport om ny tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Før jul i fjor inngikk YS en prosessavtale for det videre arbeid med offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor.

De øvrige avtalepartene er LO, Unio, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet.

Prosessavtalen beskriver en utredningsfase og en forhandlingsfase. Første fase av arbeidet er gjennomført av en arbeidsgruppe som har beskrevet mulige hovedelementer i en fremtidig pensjonsløsning.

I rapporten fremgår det at målet for arbeidsgruppen har vært å gi en felles beskrivelse av hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning, og begrense antall problemstillinger som må avklares i fase to.

På noen områder har arbeidsgruppen ikke noen omforent anbefaling. Ambisjonen er at disse spørsmålene skal avklares i neste fase av arbeidet.

Arbeidsgruppen er enig om at pensjonsordningene for offentlig ansatte bør tilpasses de øvrige endringene i pensjonssystemet.

Arbeidet med en framtidig pensjonsløsning for offentlig sektor går nå inn i andre fase. 7. februar møtes partene til forhandlinger. Arbeidsgruppens rapport gir et godt grunnlag for å komme i gang med denne fasen. Andre fase skal ha som mål å sluttføre en avtale om pensjon senest 2. mars.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?