Kommuneoppgjøret: Krever betydelig reallønnsvekst

Betydelig reallønnsvekst for kommuneansatte fagarbeidere og et skikkelig løft for ansatte med fagskoleutdanning og høyskoleutdannede. Det er blant kravene fra YS Kommune i lønnsoppgjøret i KS.

Fra lønnsoppgjøret i kommunene 2018. Forhandlingsleder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, hilser på forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø. Foto: Liv Hilde Hansen

I dag starter lønnsforhandlingene for kommuneansatte. På vegne av sine medlemmer krever YS kommune at:

  • Kjøpekraften må styrkes betydelig
  • Utdanning skal lønne seg, og fagarbeiderne, fagskoleutdannede og ansatte med treårig høyskoleutdanning skal løftes særskilt

‑ Våre medlemmer har vært solidariske og vist moderasjon i flere lønnsoppgjør. Nå har vi konjunkturoppgang, sysselsettingen øker og arbeidsledigheten går ned. Da må det være rom for å sikre våre medlemmer reell lønnsvekst. Det sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune.

Mener at kompetanse skal lønne seg

I 2018-oppgjøret var det lederne på ulike nivåer som endte opp med størst prosentmessig vekst, mens fagarbeiderne hadde en lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet. Derfor krever YS kommune at årets oppgjør løfter fagarbeidere, fagarbeidere med fagskoleutdanning og ansatte med treårig høyskole.

‑ YS Kommune krever et solid fagarbeiderløft. Fagarbeidernes kompetanse trygger velferdstjenestene som alle er avhengige av. Lønn må bidra til rekruttering av arbeidskraften kommunene trenger. Norge har i dag et stort behov for fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning. Den erkjennelsen må slå inn, også i lønnsoppgjøret. Kompetanse må lønne seg, fastslår Thorkildsen.

YS Kommune krever også at ledere skal tjene vesentlig mer enn dem de er satt til å lede.

Forhandlingsfristen er satt til 30. april kl. 24

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandler partene normalt kun om lønn, og ikke om andre bestemmelser i tariffavtalen. Forhandlingsfristen er 30. april kl. 24. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?