Lønnsoppgjøret i finans er i gang

– Vi krever økt kjøpekraft til våre medlemmer, sier Pål Adrian Hellman, leder av Finansforbundet i YS.

Direktør Runa Kerr i Finans Norge og forbundsleder Pål Adrian Hellman i Finansforbundet leder forhandlingene. Foto: Finansforbundet

Frontfaget ble ferdig 8. april: Lønnsrammen fra NHO og YS og LO på 2,8 prosent er retningsgivende for både Finansforbundets og alle andre forhandlinger.

– I de sentrale forhandlingene vil vi kreve et generelt lønnstillegg som både tar hensyn til føringene fra rammen i frontfaget og verdiskapningen i finansnæringen, sier Hellman.

Eksempler på andre kravområder i årets lønnsoppgjør er justeringer i lønnssystemet, likelønn, bedriftenes forpliktelser til kompetanseutvikling, og sikring av midlertidig ansatte.

Kravene vil bli spesifisert underveis i forhandlingene.

– Når det sentrale lønnsoppgjøret er ferdig, skal våre dyktige tillitsvalgte lokalt i bedriftene påvirke lønnspottens størrelse og fordeling, sier Hellman.

Det er det generelle lønnstillegget vi forhandler frem sentralt i lønnsoppgjøret med Finans Norge, pluss lønnsøkningen lokalt, som til sammen skal sikre våre medlemmer økt kjøpekraft.

Det meste av lønnsøkningen i løpet av året, i snitt ca. 70 prosent, gis lokalt i bedriftene når de sentrale forhandlingene er ferdig.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?