Ny pensjonsmodell: Overveldende ja fra YS

Et overveldende flertall av de som deltok i uravstemningen i YS sa ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Også uravstemningene i LO og Unio viser ja til ny tjenestepensjon.

Den nye pensjonsløsningen vil gi offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, sier Erik Kollerud, 1. nestleder i YS. Foto: Liv Hilde Hansen

3. mars ble organisasjonene i offentlig sektor enige med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte.

– Dagens ordning var dårlig tilpasset pensjonsreformen og måtte endres. Den nye løsningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Samtidig ivaretar man hensynet til de som må gå av tidlig, enten det er på grunn av helse eller særaldersgrense. Derfor har medlemmene i YS stemt klart ja, sier Erik Kollerud, 1. nestleder i YS.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte født i 1963 og senere. Ordningen er tilpasset endringene i Folketrygden gjennom pensjonsreformen. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m., med følgende fordeling:

  • Stat: 171 000 ansatte
  • Kommuner og fylkeskommuner: 480 000 ansatte
  • Helseforetak: 137 000 ansatte
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?