Økonomisk lysere tider, men mørke skyer i horisonten

Tirsdag vedtok hovedstyret i YS kravene til årets lønnsoppgjør. I forkant av møtet gjorde finansminister Siv Jensen rede for de økonomiske utsiktene.

Til venstre Hans-Erik Skjæggerud, 2. nestleder i YS, Pål Adrian Hellmann, forbundsleder i Finansforbundet. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo, YTF

Siv M. Bjelland

Journalist i Delta

Økonomien er i bedring, også arbeidsmarkedet. Kurvene som viser antallet ledige har flatet ut og flere er i arbeid. Unntaket er de langtidsledige. Fortsatt er det like mange som har vært uten jobb i mer enn to år.

TBU-tallene: Folk flest fikk mer i lønn i 2017

 

Berømmer partene, men anerkjenner retten til å være uorganisert

Finansminister Siv Jensen hadde gleden av vise til en bedret norsk økonomi da hun innledet på YS’ inntektspolitiske konferanse tirsdag 27. februar.

– Det er viktig å berømme partene for det ansvaret de har tatt. Når det gjelder organisasjonsgraden tenker jeg at det først og fremst er partenes ansvar, men myndighetene vil gjerne bidra i det. Så her tenker jeg at vi bare må fortsette det gode arbeidet, sa Jensen.

– Jeg minner om at det er lov i Norge å være uorganisert. Men det det er ingen tvil om at trepartssamarbeidet har tjent oss godt over tid, og der vil regjeringen være med å bidra, sa Jensen.

– Jeg minner om at det er lov i Norge å være uorganisert, sier Siv Jensen i denne videoen hos YS i dag.

YS: Glad for anerkjennelse, men kjenner seg også provosert

– Det er veldig bra at regjeringen gir oss anerkjennelse for at vi har vært ansvarlige parter i lønnsoppgjørene og bidratt til å snu den økonomiske utviklingen. Og når det gjelder utsagnet til statsministeren tidligere i vinter om at hun anerkjenner folks rett til å være uorganisert, ble jeg umiddelbart provosert. Men så har jeg valgt å snu på det og erkjenne at vi som fagforeninger ikke gjort en god nok jobb når organisasjonsgraden går ned. Mange sier at de kunne tenke seg å være organisert, men at de ikke har blitt spurt, sa Berland.

– Så kunne vi også trenge litt drahjelp av regjeringen med fagforeningsfradraget og å framsnakke det å være organisert, la hun til.

Varsler tøffere tider i offentlig sektor

Finansministeren varsler tøffere tider i offentlig sektor:

– Vi må bruke pengene i offentlig sektor smartere. Som politikere har vi et særskilt ansvar for hvordan vi bruker penger. Vi må bli mer opptatt av resultater. Alle trær kan ikke vokse inn i himmelen. Det blir andre tider. Det blir tøffere, sa Jensen.

Første nestleder i YS, Erik Kollerud, som representerer offentlig sektor i YS, advarer mot å bruke offentlig sektor som salderingspost når de økonomiske pilene i samfunnet peker nedover på litt lengre sikt.

– Jeg vil snu på det og påpeke at offentlig sektor er en viktig driver i verdiskapningen, som privat sektor drar nytte av, sier Kollerud.

Han advarer mot å spare seg til fant i det offentlige. Det kan gi utilsiktede konsekvenser både i privat sektor og samfunnet for øvrig.

Siv M. Bjelland

Journalist i Delta
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?