Oppgjøret i Staten: Streik avverget

Det blir ikke streik i Staten etter at partene torsdag ettermiddag ble enige hos Riksmekleren. Da hadde partene vært i mekling 16 timer på overtid. – Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio Stat og Egil André Aas, leder i LO Stat fotografert på terassen hos Riksmekleren etter å ha meklet en hel natt. Foto: Vetle Daler

Også LO Stat, Unio og Akademikerne kom til enighet med Staten. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør.

– Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier Arnesen, som gir honnør til meklerne for deres avgjørende bidrag for et vellykket resultat.

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.

I praksis vil det si at det gis et generelt lønnstillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47, og et tillegg på 1,25 prosent for dem med lønnstrinn 48 og oppover, med virkning fra 1. mai.

Vil tjene opp pensjon på  en større andel av tilleggene

Det er avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli.

YS Stat har også fått gjennomslag for å øke pensjonsgrunnlaget for variable lønnstillegg til kroner 66 000. Det betyr at man tjener opp pensjon på en større andel av tilleggene enn tidligere.

– Vi har dessuten fått økt ubekvemstilleggene, samt fått gjennomslag for en justering av lønnsrammene slik at ansatte på alternativ 1 og 2 flyttes til alternativ 3, noe som medfører en lønnsøkning for disse. Vi har også fått utvidet lønnsrammene, noe som gir våre tillitsvalgte et større mulighetsrom i lokale lønnsforhandlinger, sier Pål N. Arnesen.

Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,8 prosents lønnsøkning i år.

– Dette er et resultat et samlet forhandlingsutvalg vil anbefale medlemmene å stemme ja til i den kommende uravstemningen, sier Arnesen.

Følgende YS-forbund har medlemmer i Staten

  • AVYO
  • Befalets Fellesorganisasjon
  • Delta
  • Skolelederforbundet
  • Norsk Tollerforbund
  • Parat
  • Skatteetatens landsforbund
  • Stafo
  • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?