Seks tusen ansatte i privat sektor kan bli tatt ut i streik

Hvis YS og NHO ikke blir enige innen meklingsfristen, går seks tusen ansatte i blant annet busselskaper, matvareindustri, media og spedisjon ut i streik fra 8. april. AFP og tjenestepensjon står sentralt.

I morgen tidlig starter meklingen mellom YS og NHO hos Riksmekleren. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april. Skjer ikke det, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse søndag 8. april.

Tirsdag 3. april varslet YS Riksmekleren om plassfratredelse for i underkant av seks tusen medlemmer, tilknyttet YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF. Dette utgjør 20 prosent av YS-medlemmene i NHO-området og blir de første som tas ut i en eventuell streik.

En rekke bransjer blir rammet av en eventuell streik. Blant annet tar YS ut 1 200 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes fra søndag.

– Vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, men det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og pensjon. Det blir en krevende mekling, med mange viktige forhold som må løses, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker en rettferdig pensjon for alle. For oss er det viktig å tette hullene som ligger i dagens AFP-ordning og i tjenestepensjonen, sier Einan.

YS krever også reallønnsvekst for sine medlemmer, samt at arbeidsgiver skal dekke merutgifter til reise, kost og losji.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?