Sommerjobben: Dette har du krav på i lønn

Mange unge skaffer seg sommerjobb i ferien. I denne oversikten fra YS kan du sjekke hva du har krav på i timelønn i de typiske sommerjobbene.

Illustrasjonsfoto: Kentaroo Tryman/Maskot

Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler og tariffavtalte timelønnssatser.   

– Er du over 18 år bør du få en timelønn på minimum 141,84 kroner. Lønnsnivået varierer ut ifra alder og yrke. I noen bransjer er minimumslønnen langt høyere enn dette, opplyser Dag Bjørnar Jonsrud, forhandlingssjef i YS. 

– Hvis du er under 18 år vil tariffavtalt lønn i noen bransjer være 10 til 30 prosent lavere. I andre bransjer er den lik som for de som er over 18 år, forteller han. 

Du kan kreve mer enn minstesatsen

Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge for tiden. Mange arbeidsgivere sliter med å skaffe arbeidstakere. Det er viktig at også unge folk, som til vanlig er skoleelever eller studenter og som vil ha en sommerjobb, er klar over at de kan kreve høyere lønn enn de minstesatsene som er forhandlet frem i tariffavtalene i mange bransjer, poengterer forhandlingssjefen i YS.

Timelønnen for de under 18 år er lavest i aldersgruppen 16 til 17 år og for de som jobber som hotellresepsjonist, kelner eller på gatekjøkken. Der ligger snittet på 118,08 kroner i timen. Til sammenligning tjener grossistmedarbeidere på lager i samme aldersgruppe 172,35 kroner i timen.

– Det er flere grunner til at lønnsnivået varierer en del. Dette skyldes at vi har ulike bransjer, sektorer og jobber. Noen er typiske sesongjobber, som badeland og dyrepark, mens andre er helårsjobber, der man trenger folk for å få avviklet ferie for andre ansatte, sier Jonsrud.

En mann holder en kurv jorbær i hendene
Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Illustrasjonsfoto: Istock

Viktig med skriftlig avtale

– Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Det er nedfelt i arbeidsmiljøloven, understreker Jonsrud.

– Enkelte arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller deltidsarbeid. Det er feil og strider mot norsk lov, påpeker han.

– For noen kan det kanskje virke fristende å arbeide svart. Du bør rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Det er ulovlig å jobbe svart. Og uten et formelt ansettelsesforhold stiller du svakt hvis lønna ikke blir utbetalt. Dessuten mister du rettigheter til sykepenger, ledighetstrygd, pensjon og alle andre offentlige ytelser, advarer han.

Sommerjobber styrker CV-en din

Med sommerjobb kan du også vise til erfaring fra forskjellige bransjer og jobber på CV-en din. Det oppfattes positivt at du har prøvd deg i yrkeslivet ved siden av å gå på skole eller studere.

– Sommerjobben er også en kjempefin måte å prøve ut forskjellige yrker på. Du får en fot innenfor arbeidslivet og lærer deg noen av de viktige spillereglene. Hva har du krav på, men også hvilke plikter du har som arbeidstaker, sier Jonsrud. 

Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få betalt for den jobben du utfører. Foto: Istock
Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få betalt for den jobben du utfører. Foto: Istock

Oversikt over timelønnsatsene

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler (37.5 timers uke) 16-17 17-18 over 18
Kommunale jobber 149,95 149,95 166,62
Sykehjem ufaglært 149,95 149,95 166,62
Hotellresepsjonist 118,08 127,58 141,84
Badeland 1) 1) 153,25
Bowlinghall 1) 1) 153,25
Treningssenter 1) 1) 153,25
Dyrepark 1) 1) 153,25
Grossistmedarbeider (Grossistlagre) 172,35 196,98 246,22
Industriarbeider 135,16 135,16 163,87
Bygningsarbeider uten fagbrev 139 139 207,4
Renholdsarbeider 153,55 153,55 204,54
Butikkmedarbeider 121,4 121,4 163,53
Ferge kioskmedarbeider 121,4 121,4 163,53
Kontormedarbeider 121,4 121,4 163,53
Kiosk 121,4 121,4 163,53
Reiselivsmedarbeider 163,53 163,53 163,53
Sentralbord 121,4 121,4 163,53
Gatekjøkken 118,08 127,58 141,84
Kelner 118,08 127,58 141,84
Kokk (ufaglært), begynnerlønn over 20år/ etter 4mnd praksis over 18år 184,86
Gartner og hagehjelp 149,03 149,03 180,92
Avisbud 149,52 149,52 189,85
Vektere               199,72
Barnehage (kommunal) 149,95 149,95 166,62

1) Lønn for skoleelever og ungdom under 18 år fastsettes av arbeidsgiver

Statlig sektor

Inntil 17 år: Kr 131,20

Mellom 17 og 18 år: Kr 139,40

Ved fylte 18 år min.: Kr 164, men følger den stillingskoden vedkommende er tilsatt i.

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?