Tariffkalender 2018

Her finner du de viktige datoene for årets lønnsoppgjør i YS. Tariffkalenderen oppdateres fortløpende.

Lønnsoppgjøret

Tariffoppgjøret mellom YS Spekter og Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter foregår 10. april, klokken 10.00, (med 11. april som reserve).

Forhandlingene fortsetter etter dette i den enkelte virksomhet, før de sentrale partene igjen møtes for å avslutte forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige går oppgjørene til riksmekleren områdevist.

 

Tariffoppgjøret mellom YS Kommune og KS

Forhandlingsstart er onsdag 11. april, klokken 12.00.

Deretter er det avtalt forhandlingsmøter onsdag 18. april og hele uke 17 (23. til 27. april). Frist for å komme til enighet er satt til klokken 24.00 mandag 30. april, (natt til 1. mai). Hvis partene ikke blir enige går oppgjøret til riksmekleren.

 

 

Tariffoppgjøret mellom YS  og Virke

Forhandlingene mellom YS-forbundet Parat og arbeidsgiverorganisasjonen Virke starter 16. april.

Typiske bransjer som omfattes av disse forhandlingene er handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.

 

 

Tariffoppgjøret mellom YS Finans og Finans Norge

Følgende datoer er satt av til forhandlingene mellom Finansforbundet og Finans Norge: 18., 19., 23. og 24. april.

 

Tariffoppgjøret mellom YS Stat og Staten

Torsdag 5. april overleverte YS Stat kravene til Staten. Fristen for å bli enige gjennom forhandlinger er satt til klokken 24.00 30. april, (natt til 1. mai).

 

Oppgjøret YS – NHO

YS og NHO kom til enighet søndag 8. april, etter at meklingen hadde pågått i mange timer på overtid. Resultatet skal nå ut på uravstemming.

I YS organiserer flere forbund ansatte i privat sektor. Det er YS-forbundene Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet som har hovedtyngden av sine medlemmer her, men også Delta har medlemmer omfattet av dette oppgjøret. I år foregikk oppgjøret samordnet. Det betyr at YS forhandlet direkte med NHO.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?