Mekling i frontfaget

YS-forbundet Parat har begjært meklingen med Norsk Industri avsluttet, og riksmekleren har mottatt varsel om plassfratredelser. Hvis partene ikke blir enige iverksettes streik fra fredag 1. april, opplyser Unn Kristin Olsen, leder i Parat.

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen. Foto: Parat

Torsdag 31. mars gikk YS-forbundene Parat og SAFE til tvungen mekling i frontfaget. Meklingen pågår fortsatt.

– Vårt mål er å bli enige med Norsk Industri om en ny tariffavtale, men blir det ikke oppnådd enighet er vi i streik fra fredag 1. april, uttalte leder i Parat, Unn Kristin Olsen, før meklingen startet.

Parat-lederen sa også at årets oppgjør er krevende, av mange årsaker:

– Teknisk beregningsutvalg (TBU) har nylig justert opp prognosen for prisveksten til 3,3 prosent. Samtidig er tallet beheftet med stor usikkerhet, i stor grad knyttet til krigen i Ukraina, sa Olsen.

Sanksjonene mot Russland fører til økte priser på energi og matvarer, i tillegg til prisøkninger på en hel rekke industriprodukter. Det er også store, økonomiske forskjeller mellom virksomhetene.

– Som en ansvarlig arbeidstakerorganisasjon vil Parat forsøke å finne en balanse i årets tariffoppgjør. Mange bedrifter går svært godt og leverer store overskudd. Tall fra arbeidsmarkedet viser også lave ledighetstall. Samtidig har vi vært gjennom en pandemi, som har rammet enkelte virksomheter hardt. Vårt hovedkrav er uansett økt kjøpekraft, sa lederen for YS-forbundet Parat.

Dersom det ikke oppnås enighet i meklingen, vil Parat ta medlemmer i ca 60 virksomheter ut i en eventuell streik.

– Vårt mål er å oppnå enighet med arbeidsgiversiden og unngå streik. Dersom det allikevel blir konflikt, vil den ramme en stor bredde av norske virksomheter i konkurranseutsatt industri, sa Olsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?