YS krever reallønnsvekst

– 2018 ga nær null kroner i reallønnsvekst. Dermed bør det være rom for gode tillegg i forhandlingene vi nå går i gang med i frontfaget, sier Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS. Mandag overleverte YS sine krav til NHO i årets mellomoppgjør.

Mandag overleverte YS sine krav til NHO i årets mellomoppgjør. F.v.: YS' 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud og Rolf Andreas Negård, forhandlingsdirektør i NHO. Foto: Liv Hilde Hansen

– Den gjennomsnittlige reallønnen har ligget på stedet hvil de siste fem årene. Vi har vist stor ansvarlighet og stilt moderate krav, fordi det var nødvendig. Nå har vi konjunkturoppgang, sysselsettingen øker og arbeidsledigheten går ned. Da må det være rom for å sikre medlemmene reell lønnsvekst, sier Skjæggerud.

– Vi kommer også til å vektlegge tillegg som fremmer likelønn og motvirker lavlønn, opplyser Skjæggerud.

YS Privat har vedtatt at årets mellomoppgjør skal foregå samordnet. I YS organiserer Parat, Negotia, SAFE, Yrkestrafikkforbundet og Delta store grupper arbeidstakere i private virksomheter. Det er satt av tid til forhandlinger mellom YS og NHO 13. og 14. mars.

I YS’ inntektspolitiske dokument fremmes det også krav knyttet til den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), pensjon og kompetanse.

– Utvikling av kompetanse er viktig for medlemmene. Teknologien i arbeidslivet utvikles hele tiden. Det krever mye av både arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Partene ute i den enkelte virksomhet bør derfor kartlegge hvilket behov man har for kompetanse fremover. Da får man identifisert eventuelle kompetansegap og bygget riktig kunnskap, forklarer Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?