Dette er YS' krav til lønnsoppgjøret

– Arbeidstakerne skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen. Derfor er det nå riktig å kreve reallønnsøkning, sa YS-leder Jorunn Berland da hovedstyret i YS vedtok kravene til årets tariffoppgjør.

Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

– De siste årene har vi fremmet moderate krav i lønnsoppgjørene. Vi har opptrådt ansvarlig. Partenes moderate krav i lønnsoppgjørene har vært et viktig bidrag til å snu utviklingen i økonomien, sa  Jorunn Berland under YS’ inntektspolitiske konferanse 27. februar.

Både YS og andre hovedorganisasjoner vedtar det vi kaller et «inntektspolitisk dokument». Dette handler om de store, politiske linjene i lønnspolitikken.

YS’ inntektspolitiske dokument for 2018 – 2020

 

Frontfaget legger føringer for alle oppgjørene

Privat sektor forhandler alltid først. Det er dette vi kaller frontfaget. Resultatet av forhandlingene i frontfaget legger føringer for alle oppgjørene som følger etterpå.

I 2018 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare skal forhandle om lønn, men også om ordlyden i selve tariffavtalene.

En tariffavtale regulerer bestemmelser om ansettelser, arbeidstid, overtid, lønnsfastsettelse, ferie og utdanning som går utover minstekravene i lovverket.

 

Pensjon et av de viktigste temaene i årets oppgjør

– Når det gjelder tjenestepensjon er fokuset vårt å få på plass nytt lovverk for innskuddsordninger, slik at arbeidstakere med innskuddspensjon får sin egen pensjonskonto. Det har mye å si. Spesielt for de med lave stillingsprosenter, midlertidig ansatte og unge, forklarer Vegard Einan, leder for YS Privat.

AFP blir et annet forhandlingstema.

– Det er for mange som ikke får AFP, av årsaker de ikke kan gjøre noe med selv. Det kan for eksempel være så enkelt som at bedriften selges før du fyller 62 år, at du blir sykemeldt eller permittert. Slike forhold kan gjøre at du går glipp av AFP, selv om du har jobbet i virksomheten hele livet, påpeker Einan.

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?