Inflow24 - Digitale HR verktøy og lederskole

InFlow24 fra CXS Nordic AS

CXS Nordic er markedsledende innen utvikling av teknologi og faglig kompetanse knyttet til livslang læring. 

Inflow24 er en web-basert tjeneste med ulike moduler for oppfølging av medarbeider og leder i et organisasjonsperspektiv og som verktøy til karriereveiledning  

Vi har 15 års erfaring med HR i store norske virksomheter, små og mellomstore bedrifter og kommuner.

Vi tilbyr verktøyet InFlow24 som har som mål å fremme selvledelse i møte med nye kompetansekrav for å gjøre seg relevant for et arbeidsliv i endring. 

Lederskolen:

Lederskolen gir deg som leder verktøy og kompetanse til å jobbe med styrkebasert ledelse.

Lederskolen er åpen for alle eller kan kjøres spesifikt for en gruppe fra samme organisasjon.

Indre motivasjon hos medarbeidere er viktig for utvikling og læring, og gjør at organisasjonene har større sannsynlighet for å lykkes i verdiskapningen. Medarbeidernes evne til å gjøre seg relevant for fremtiden i møte med nye kompetansekrav vil styrke organisasjonens konkurransekraft.

InFlow24 Lederskole bygger på denne type tenking der styrkebasert ledelse innehar en nøkkelrolle. Skolen består av 7 moduler hvor målet er å gi deltakerne metoder og verktøy for styrkebasert ledelse. 

Informasjon og påmelding: https://www.mittlederunivers.no/lederskolen

Pris:

Ordinær pris: 26 250,- for 7 moduler

Medlemspris: 23 625,- for 7 moduler

InFlow24- HR modul:

For styrkebasert ledelse og relasjonelt mot.

InFlow24 HR modulen er et refleksjons- og samtaleverktøy, hvor medarbeidere og ledere gjennomfører individuell profilering digitalt. Basert på vip24 profiler synliggjøres medarbeidernes verdier, interesser, preferanser og flow i et 24 timers perspektiv. Dette leder fram mot en profil som skaper retning for egne verdier, interesser og personlige preferanser. Målet er økt selvledelse, refleksjon og bevissthet rundt egne styrker for livslang læring.  Verktøyet er utviklet for å gi leder og medarbeider en felles begrepsstruktur for refleksjon rundt egne styrker, ressurser og utviklingsmuligheter.

InFlow24 møter dagens høye krav til GDPR ved at medarbeidere selv eier sin egen konto og sine data. Medarbeider deler sin profil med leder, HR eller den man ønsker i en organisasjon. Målet er at medarbeidere skal bli sett med sine styrker. 

I InFlow24 ser man også sin teamrolle i en digital TeamMap.

 

Pris:

Ordinær pris: 36 350,- + 1200,- per ansatt

Medlemspris: 15 000,- + 1200,- per ansatt. Tilbudet inkluderer sertifisering av en leder/HR ans. I vip24 Basic (årlig kostand)

For mer info. https://www.cxs.no/book-demo

Tilleggsprodukter InFlow24:

InFlow24 Analyseportal

Anonyme aggragerte data (Power BI)

TeamMap

Hvordan utvikle teamet ditt med fokus på styrker!TeamMap gir deg kunnskap om dine medarbeideres prefererte teamroller med fokus på deres styrker og motivasjonsfaktorer. 

For priser og informasjon: https://www.cxs.no/book-demo

Øvrige kurs fra CXS Nordic:

Modul Rekruttering 1 dag, forutsetter vip24Basic sertifisering Kr 5.500 pr ansatt
Modul Outplacement 1 dag, forutsetter vip24Basic sertifisering Kr 5.500 pr ansatt
Modul Sykefravær 1 dag, forutsetter vip24Basic sertifisering Kr 5.500 pr ansatt
Modul TeamMap 1 dag, forutsetter vip24Basic sertifisering Kr 5.500 pr ansatt
Modul Analyse 1 dag, forutsetter vip24Basic sertifisering Kr 5.500 pr ansatt

Kursene forutsetter min. 4 deltakere. Ved 3+ deltakere fra samme bedrift er prisen kr. 20 000/dag uansett antall deltakere.

Sertifiseringskurs vip24 Basic

vip24 programmet er et refleksjons- og samtaleverktøy med fokus på hele mennesket gjennom å kartlegge verdier, interesser, personlige preferanser, og 24-timersmennesket. vip24 fremmer selvledelse og motiverer individet til å selv ta ansvar i egen karrierelæring.
Programmet er velegnet for deg som jobber med å løfte og utvikle mennesker. 

Sertifiseringen har fokus på helsefremming, meningsfulle valg og riktig ressursutnyttelse.
Du får innføring i narrativ veiledningsmetodikk med fokus på historiefortelling. Gjennom digitale kartleggingsverktøy, visuelle profiler, refleksjon og dialog er målet å bevisstgjøre medarbeidere om egne ressurser, styrker og utviklingsmuligheter. Vi ønsker gjennom verktøyet å bidra til refleksjon på en positiv måte for videre karriere og livsmestring.

Kursene gjennomføres digitalt og du deltar inn i en større gruppe. Kurset går over 4 dager.

For påmelding/ informasjon: https://www.cxs.no/sertifisering#kursskjema

Pris:

Ordinær pris: 21 350,-

Medlemspris: 15 000,-

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?