YS-leder positiv til mer bruk av hjemmekontor

Gjennom koronakrisen har svært mange arbeidstakere hatt hjemmekontor. Nå signaliserer flere virksomheter at de vil innføre økt bruk av hjemmekontor også etter krisen. Sist ute var Telenor. YS-leder Erik Kollerud er positiv.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS/NTB Kommunikasjon.

– Å ha muligheten til hjemmekontor er i utgangspunktet et gode for ansatte. Det kan gi større fleksibilitet, og man slipper transport, påpeker YS-lederen.

I en Fafo-rapport sier 63 prosent at de vil benytte seg mer av hjemmekontor enn tidligere. Da blir det viktig å sørge for at løsningene blir bra for alle, mener Kollerud. Han påpeker at det er uheldig om regulering av hjemmekontor/fjernarbeid skal være begrenset til en avtale kun mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Ordninger med hjemmekontor/fjernarbeid må derfor reguleres i tariffavtaler hvor også tillitsvalgte får en rolle ved bruk av hjemmekontor/fjernarbeid.

Kollerud er opptatt av at økt bruk av hjemmekontor skjer på på en balansert måte og som en positiv valgmulighet for de ansatte. Han peker på at arbeidsmiljøloven og kravet om et forsvarlig arbeidsmiljø gjelder uansett arbeidssted, og at det kan være både fysiske og psykososiale og utfordringer med hjemmekontor.

– Som vi har sett på utallige videomøter de siste månedene, sitter mange hjemme på kjøkkenstoler ved kjøkkenbordet og bruker en liten laptop. På kontorene er arbeidsplassen som regel tilrettelagt med kontorstol, hev og senk- pulter, gode skjermer og et godt regulert inneklima. Permanent bruk av hjemmekontor fordrer at arbeidsgiver tilrettelegger for dette også i hjemmet, sier YS-lederen og trekker frem at det å møte kollegaer fysisk også har en viktig, sosial dimensjon:

– For mange vil det å ikke møte kollegaer fysisk gå ut over trivselen og følelsen av tilhørighet til arbeidsplassen, sier han.

Kollerud påpeker at dette er utfordringer som kan løses gjennom god planlegging og dialog: – Dette kan for eksempel ivaretas gjennom å innføre ordninger der man har noen dager i uken hjemme og noen dager i uken på kontoret, og der den ansatte kan velge det som er best for ham eller hun.

– Så lenge hjemmekontor brukes balansert og man tar høyde for de utfordringene som kan oppstå, er dette et gode som kan øke trivselen med jobben. Men hvis dette kun innføres for å spare penger på kontorleie eller er “praktisk” for ledelsen, vil vi få et dårligere arbeidsliv, mener han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?