Felles utspill overfor regjeringen

– Mer forskning om den norske modellen og opplæring om arbeidslivet i skolen, krever YS, LO, Unio og Akademikerne i et felles utspilkl overfor regjeringen.

Arendalsuka 2017. Fra venstre: YS-leder Jorunn Berland, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, leder i Akademikerne Kari Sollien og leder for Unio Ragnhild Lied. Til høyre står Kommunikasjonsrådegiver i LO Anders Horn og kommunikasjonssjef i YS Øyvind Olufsen. Foto: Tom Henning Bratlie/KLassekampen

YS, LO, Unio og Akademikerne fremmer fem krav til regjeringen for å styrke den norske modellen. De legger stor vekt på kunnskapsinnhenting og styrket utdanning.

Dette er de fem kravene:

  • En styrking av trepartssamarbeidet med flere møteplasser for politikkdrøfting.
  • Nye mekanismer for å sikre et trygt arbeidsliv i en økonomi i omstilling.
  • Mer forskning på den norske modellen.
  • Mer kunnskap om arbeidslivet inn i skoleverket og høyere utdanning.
  • Økt skattefradrag for fagforeningskontingent.

 

Fellesbrev til regjeringenheter det at «elever, lærlinger og studenter lærer at Norge har utviklet seg fra å være blant Europas fattigste land, til å bli det rikeste, men for lite om arbeidslivets rolle i hvordan denne utviklingen har funnet sted».

YS-leder Jorunn Berland sier i et intervju med avisa Klassekampen at det fins mange misoppfatninger.

– Mye kunne vært annerledes om de som kommer ut i arbeidslivet hadde mer kunnskap. Mange tar for gitt at godene vi har, kommer fra arbeidsgivers snillhet, men det er samarbeid og kamp over mange år som gjør at det er slik i dag.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?