Hvilke rettigheter og plikter har du i sommerjobben?

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har i sommerjobben. YS gir deg sjekklista!

Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Illustrasjonsfoto: Istock
Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver

Lønn

Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler. Er du over 18 år, bør du få en lønn på over 130 kroner timen. Hvis du er under 18 år, er lønnen 10 – 30 prosent lavere noen steder, mens andre steder er den lik som for de som er over 18 år. Vikarbyråer YS har snakket med sier de forholder seg til gjeldende tariffavtaler i bedriftene.
Arbeidskontrakt: Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeid. Dette er feil og strider mot norsk lov.

Overtid

Selv om du er ansatt som sommervikar, har du krav på overtidsbetaling. Arbeider du mer enn 40 timer en uke eller ni timer en dag skal du som hovedregel ha overtidstillegg, uavhengig av hva arbeidskontrakten sier. Tillegget for overtid er minimum 40 prosent av lønnen.

Oppsigelsestid

I Norge er det minimum en måned gjensidig og skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet, hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra det første månedsskifte etter at du har mottatt eller levert oppsigelsen. Som sommervikar er det naturlig at sluttidspunktet er fastsatt i kontrakten. Vær oppmerksom på at regelen om en måneds oppsigelsestid også gjelder når det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale.

Skatt og feriepenger

Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Du skal levere skattekort til arbeidsgiver og du har krav på en lønnslipp for lønnen du mottar. Ikke godta å få kontanter stukket i hånden! Undersøk også om du tjener opp feriepenger på den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeidsforholdet.

Attest

Hvis du slutter i jobben etter lovlig oppsigelse skal du ha en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeidsforholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeidsgiver skriver en noe mer utfyllende attest. En god innsats i sommerjobben belønnes ofte med en utfyllende attest. Det kan være gull verdt siden.

Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver