2018 er Yrkesfagenes år

En omdømmekampanje på nett og i sosiale medier skal skape blest om yrkesfagene. Startskuddet for kampanjen går 1. februar.

- Det er ingen tvil om at fag- og yrkesutdanning er en utdanning for framtida, sa YS’ seniorrådgiver Bente Søgaard da WorldSkills Norway i desember informerte om Yrkesfagenes år.

I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget fem millioner kroner til kampanjen «Yrkesfagenes år 2018». Kunnskapsdepartementet har gitt WorldSkills Norway ansvaret for kampanjen.

 

Yrkesfagenes år skal være en informasjons- og omdømmekampanje

Yrkesfagenes år skal være en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, og øke antall lærebedrifter og læreplasser. Hovedorganisasjonene i arbeidslivet og Elevorganisasjonen er viktige samarbeidspartnere for kampanjeåret.

Engasjerte ambassadører blant elever, foresatte, lærlinger og bedrifter skal fronte kampanjen både på web og i sosiale medier. Det legges opp til å dele gode budskap og historier om yrkesfag gjennom tekst, bilder og videoer på Facebook, Youtube og Instagram.

Kampanjens to offisielle «hashtags» er #yrkesfagenesår og #mittyrkesfag.

Kampanjenettstedet yrkesfag.no lanseres 1. februar i forbindelse med kick-off for kampanjen.

 

Kick-off skjer i Trondheim 1. februar

Det blir en offisiell kick-off for kampanjen i Trondheim 1. februar. Hit kommer både kunnskapsministeren, Marco Elsafadi, som er hovedambassadør for kampanjeåret, og representanter fra organisasjonene i arbeidslivet, fylkeskommuner, opplæringskontor, og skoler. Bente Søgaard vil representere YS under arrangementet.

Kick-off for Yrkesfagenes år 2018 arrangeres i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), som samtidig holder sin årlige yrkesfagkonferanse.

 

Synliggjøring og holdningsendringer

– Det er ingen tvil om at fag- og yrkesutdanning er en utdanning for framtida, sa YS’ seniorrådgiver Bente Søgaard da WorldSkills Norway informerte om Yrkesfagenes år i desember.

– Vi har en jobb å gjøre når det gjelder holdninger og oppfatninger om fag- og yrkesopplæringen. Det tror jeg denne kampanjen vil bidra positivt til. Det er viktig å synliggjøre alle de mulighetene en yrkesfaglig utdanning gir, understreket hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?