Hvordan gå fra ord til handling?

Hva betyr egentlig Kompetansestrategien for YS og de andre partene som høytidelig har signert dokumentet? Det ble diskutert i en paneldebatt mellom partene bak strategien.

Signeringen av kompetansestrategien fant sted på hotell Scandic i Oslo. På hotellets kjøkken traff statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kokken Violeta Amoria Alvadoro Ojeda fra Chile. Med midler fra Kompetansepluss skaffer hun seg viktig norskopplæring. Foto: Liv Hilde Hansen
Signeringen av kompetansestrategien fant sted på hotell Scandic i Oslo. På hotellets kjøkken traff statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kokken Violeta Amoria Alvadoro Ojeda fra Chile. Med midler fra Kompetansepluss skaffer hun seg viktig norskopplæring. Foto: Liv Hilde Hansen
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Fredag 3. februar vil forhåpentligvis bli stående som en merkedag i kompetansepolitikken. Da ble kronen satt på verket, med høytidelig signering av «Nasjonal kompetansepolitisk strategi».

Her var sjølveste statsministeren, kunnskapsministeren, ledere fra samtlige hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet.

I strategien forplikter de seg til «å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.»

Etter signeringen var det klart for paneldebatt, ledet av Terje Svabø:

– Det første steget er å anerkjenne at det er noe som heter kompetansepolitikk, og som er sektorovergripende. Fra vi startet arbeidet med dette for et par år siden, har det bare blitt mer aktuelt. Temaet er på toppen av dagsorden for de fleste land for tiden, påpekte kunnskapsminister Røe Isaksen.

– Arbeidsplassen er Norges viktigste og mest undervurderte læringsarena, mente LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, men fortsatte:

– Det viktigste er å få folk gjennom videregående skole. De som ikke har gjennomført videregående er overrepresentert på alle negative statistikker. Dette er den viktigste terskelen.

– Kommunene må ha rett kompetanse, for vi skal levere velferdstjenester hver eneste dag. Vi trenger flere folk i kommunesektoren. Har du rett kompetanse,
er potensialet stort, poengterte Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

– Kompetanse er som regel løsningen på det aller meste. Alle har en positiv innstilling til dette. Hva skal da hindre oss i å få dette til? spurte YS-leder Jorunn Berland.

– Det er mange fine ord i dette dokumentet, men det må handling til. Det er nå arbeidet begynner. YS har styremøte neste uke. Der er kompetanse tema. Kompetanse er også ett av hovedsatsingsområdene våre, fortalte Berland.

– Vi vet hva bedriftene trenger av kompetanse fremover: Fagskoler og yrkesfag. Dette er ingen hokus pokus, hevdet Svein Oppegaard, direktør for politikk i NHO.

– Skolen er en viktig leverandør av kunnskap, men læring i bedrift er like viktig. Jeg ønsker meg karriereveiledning fra man begynner til man slutter i arbeidslivet, sa Oppegaard.

– Ja, det er viktig med fagopplæring, men vi må holde på en bred grunnopplæring. Det er dette som gjør ungdommen vår trygge. Jeg hørte på NRK i dag at våre ungdommer er de som frykter ny teknologi minst i verden, fortalte Ragnhild Lied. Leder i Unio.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk siste replikk i fredagens paneldebatt: «- Nå må vi avslutte. For nå må vi handle!»

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?