Flere læreplasser

Partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Vi vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene fremover, mener YS.

YS 2. nestleder, Hans-Erik Skjæggerud, signerer den nye samfunnskontrakten,  sammen med representanter for Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de andre partene i arbeidslivet.
YS 2. nestleder, Hans-Erik Skjæggerud, signerer den nye samfunnskontrakten, sammen med representanter for Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de andre partene i arbeidslivet. Foto: Trygve Bergsland/Parat

– Ni tusen ungdommer sto i fjor uten læreplass. Dette er hverken bra for den enkelte eller for samfunnet som helhet. Derfor er det viktig at partene løfter dette på dagsorden og forplikter seg gjennom samfunnskontrakten, sier Skjæggerud.

Andelen elever som søker seg til yrkesfag har gått noe ned fra 2007 og frem til i dag. Samtidig er det langt høyere frafall på yrkesfag enn på studieforberedende program på videregående. Mangel på læreplasser er en av årsakene.

– Behovet for fagarbeidere vil øke i årene fremover. Skal vi sikre at flere velger fagutdanning, må særlig arbeidsgiverne, både private og offentlige, være sitt ansvar bevisst, men vi på arbeidstakersiden må også gjøre vårt og være aktive pådrivere, sier Skjæggerud.

Større lokal innsats for å skaffe læreplasser

Partene i den nye samfunnskontrakten forplikter seg til å møtes årlig for å diskutere status og videre tiltak. I tillegg skal det etableres en nasjonal ressursgruppe. Et annet viktig grep er mer lokal innsats i arbeidet med å skaffe læreplasser.

– Læreplasser og lærebedrifter finnes lokalt, derfor øker vi innsatsen der. I løpet av det neste halvåret skal vi etablere lokale nettverk i alle fylker. Nettverkene skal lage egne handlingsplaner for å skaffe flere læreplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det er et felles ansvar å sikre flere læreplasser

Det ble inngått en samfunnskontrakt for perioden 2011-2015, med mål om å øke antall læreplasser med 20 prosent. Utviklingen i fylkene ble imidlertid svært forskjellig.

– Det er et felles ansvar å sikre flere læreplasser, og vi som arbeidsgivere må bidra. For staten er det viktig å få inn dyktige lærlinger i flere fag, slik at vi også sikrer rekrutteringen av fagkompetanse i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  • 75 600 elever har søkt om plass på videregående skole fra høsten. 47 prosent har søkt yrkesfag, mens 53 prosent har søkt studieforberedende program.
  • Samfunnskontrakten er undertegnet av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,  YS, LO, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, NHO, Virke, Spekter, Norges Rederiforbund og KS.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?