Nå kan du ta fagbrev på jobb

– Det er en skikkelig gladnyhet at regjeringen åpner for at man kan ta fagbrev på jobb, og det allerede fra høsten. Dette har YS tatt til orde for lenge, sier YS-leder Jorunn Berland.

Illustrasjonsfoto: Delta

I mai vedtok Stortinget forslaget fra regjeringen om å endre opplæringsloven. Det betyr at man kan ta fagbrev på jobb allerede fra høsten. Til nå har man enten måttet ha fullført læretid, eller hatt minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven.

– Vi er svært fornøyd med Stortingets vedtak om å støtte forslaget om at man kan ta fagbrev mens man er i jobb, sier YS-lederen.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner tror ordningen kan sikre at enda flere blir faglært, og dermed blir lenger i arbeidslivet.

– Mange mangler fagbrevet, men jobber i yrker de både mestrer og trives i. Nå skal vi gjøre det enklere å ta de fag- og svennebrevene de allerede nesten er kvalifisert for, sier Sanner.
Statsråden sier han spesielt er opptatt av alle de ufaglærte i helse- og omsorgssektoren, som nå kan få muligheten til å opparbeide seg formell kompetanse.

– Vi vet at mange som jobber i helse- og omsorgsyrker jobber deltid og sliter med å oppnå fem års praksis for å ta fagprøven. Dette er en veldig god nyhet for dem. Det er også godt nytt for kommuner og andre arbeidsgivere, fordi det er stort behov for flere faglærte i denne sektoren.

Dette mener YS om saken

YS har tatt til orde for at Kunnskapsdepartementets forslag om «Fagbrev på jobb» skulle inngå som en integrert del av praksiskandidatordningen, med samme krav til sluttkompetanse, sentralgitt eksamen og fag-/svenneprøve.

Da Kunnskapsdepartementet sendte forslaget på ny høring, opprettholdt YS bl.a. sitt synspunkt om at voksne som tar fagbrev etter foreslått ny ordning skal likestilles med praksiskandidater når det gjelder fritak fra fellesfagene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?