Sanner åpnet Kraftsenter for karriereveiledning

Kraftsenter for karriereveiledning i Tromsø skal sørge for at folk over hele landet får digital karriereveiledning.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpner Kraftsenter for karriereveiledning. Her sammen med Anne-Lene Andresen, koordinator for Tromsø-kontoret til Kompetanse Norge. Foto: Kompetanse Norge

– For å bygge et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi et oppdatert arbeidsliv, med plass til alle og arbeidstakere med riktig kompetanse. Derfor er kunnskap, kompetanse og integrering blant regjeringens viktigste områder, sa Jan Tore Sanner da han åpnet Kraftsenter for karriereveiledning i Tromsø.

– Ved å samle sterke fagmiljøer i Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet vil hele landet nå få tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester. Tromsø blir et kraftsentrum i kompetanse- og integreringsarbeidet, mente Sanner.

 

25 millioner kroner til digital karriereveiledning

Det er satt av 25 millioner kroner i årets statsbudsjett til å utvikle en digital tjeneste for karriereveiledning.

Regjeringen har besluttet å gjøre Tromsø til et nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning. Fra før av ligger IKT Norge i Tromsø, (nå slått sammen med Utdanningsdirektoratet), som drifter nettstedet utdanning.no. I tillegg har Kompetanse Norge åpnet regionskontor i Tromsø.

– Regionskontoret skal i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utvikle og styrke tjenestene for karriereveiledning. Det skal blant annet utvikles en digital tjeneste for karriereveiledning, opplyser Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

 

YS er opptatt av samarbeid mellom partene og feltet for karriereveiledning

Før det nye regionskontoret åpnet møttes Kompetanse Norge og partene i arbeidslivet. Her understreket YS betydningen av et godt og formalisert samarbeid mellom partene og feltet for karriereveiledning.

– Karriereveiledning er et viktig element for livslang læring og kompetanseutvikling, sa YS’ seniorrådgiver Bente Søgaard under møtet.

– Arbeidstakerorganisasjonenes nåværende og framtidige medlemmer er brukere av veiledningstjenesten. Og arbeidsgiverorganisasjonens medlemmer er mottakere av denne arbeidskraften og kompetansen. Derfor må partene i arbeidslivet ha en naturlig plass i dette arbeidet, sa hun.

– Vårt velferdssamfunn er avhengig av tilgang på riktig og god kompetanse, og at manglende kompetanse ikke støter folk ut av arbeidslivet, påpekte Søgaard.

 Gina Lund, direktør for Kompetanse Norge og Bente Søgaard, seniorrådgiver i YS

F.v.: Gina Lund, direktør for Kompetanse Norge og Bente Søgaard, seniorrådgiver i YS. Foto: Kompetanse Norge

Sanner: – Vi trenger et arbeidsliv hvor ingen går ut på dato

Dette ble også understreket av statsråd Sanner, før han klippet over snoren og offisielt åpnet Kompetanse Norges regionskontor og Kraftsenter for karriereveiledning: – Vi trenger et arbeidsliv hvor ingen går ut på dato.

– God karriereveiledning får frem det som bor i folk og viser veien videre. Karriereveiledning har betydning for den enkeltes liv og arbeidsliv og for fellesskapet. Det lønner seg at folk finner sin plass i arbeidslivet. Derfor mener vi det er en god investering å satse på karriereveiledning, sa Sanner i sin tale.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?