- Spennende forslag fra Livsoppholdsutvalget

Fredag overrakte Livsoppholdsutvalget sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring. – Her er det flere spennende forslag, sier 1. nestleder i YS, Hans- Erik Skjæggerud.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Foto: Thomas Brun NTB Kommunikasjon

SSBs framskrivninger er tydelig på at etterspørselen etter arbeidskraft med kompetanse under videregående skoles nivå faller. Det vil derimot bli økende etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse.

– For å nå målene om bedre integrering, høyere sysselsetting, færre på stønadsordninger og bedre tilgang på etterspurt kompetanse i arbeidslivet er det viktig å øke kompetansenivået til de rundt 400 tusen voksne som er uten grunnskole, eller videregående, sier Skjæggerud.

Utvalget foreslår blant annet å endre regelverket for dagpenger, slik at arbeidsledige voksne kan motta 60 prosent dagpenger hvis de tar opplæring på grunnskole- og videregående skoles nivå. Dette kan kombineres med stipend gjennom Lånekassa, slik at ikke opplæringen medfører behov for å bli forsørget av andre.

– Økonomi er en viktig faktor for å få dette til. Arbeidet med å motivere for opplæring er utfordrende hvis ikke de økonomiske betingelsene er på plass. Utvalget har vært flinke til å se de ulike ordningene i sammenheng, slik at de også kan kombineres, sier Skjæggerud.

– Ved siden av språk er kompetanse den viktigste faktoren for integrering og samfunnsdeltakelse. Hoveddelen av voksne uten grunnskoleopplæring har flyktningebakgrunn og relativt kort botid i Norge. Å fremme tiltak som kan motivere for slik opplæring vil være av stor verdi for senere mulighet for videre utdanning, arbeid og integrering, men ikke minst er det viktig som et forbilde og motivasjon for egne barn, sier han.

YS vil nå se nærmere på de framlagte forslagene i sammenheng med kommende forslag fra andre utvalg, bl.a. etter- og videreutdanningsutvalget, Nasjonal kompetansepolitisk strategi og kompetansereformen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?