- Vi er balansekunstnere

I fremtidens arbeidsliv må alle kunne anerkjennes for den kompetansen de har. Virke har, sammen med NHO, LO og YS, ledet et prosjekt for å gi ansatte i handelen et verktøy for å beskrive hva de kan. Det er første steg på veien mot en ny måte å tenke kompetanse på.

UIllustrasjonsfoto: Virke

Kompetanse bygges gjennom hele livet, mens vi er i utdanning, mens vi er på jobb og generelt gjennom livet, men det er ikke alltid lett å sette ord på den kompetansen en har. I utdanningene har vi vært flinkere til det, der har vi standarder som mange forstår og verdsetter. I arbeidslivet har det ikke vært så lett.

Det Virke, LO, YS og NHO vet, er at det er mye systematisk og omfattende kompetansebygging som skjer mens vi er på jobb.

Vi har gått sammen for å finne en måte å beskrive denne kompetansen som bygges opp. Svaret er – kompetansen er en balansekunst.

Vi lanserer «Balansekunst – hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet». Rapporten legger frem en modell og en metode som er basert på denne balansekunsttenkningen. Modellen og metoden har blitt utviklet i samarbeid med tre kjeder, Kiwi, IKEA og Meny i varehandelen, men det er en modell vi tror fungerer i arbeidslivet generelt.

Vi mener at i arbeidslivet må alle kunne være balansekunstnere. De må balansere mellom mennesker og teknologibruk, mellom å være fleksible og å forholde seg til rutiner og mellom å holde et visst tempo og samtidig være tilstede. Men balansekunsten handler ikke om å holde alt i konstant vater, da vil kompetansen bli for statisk – men å holde balansen når ting er i mer eller mindre konstant endring.

Vi vil gjøre det mulig å utrykke kompetansestandarder i arbeidslivet på samme måte som utdanningsstandarder. Uansett om du har en mastergrad eller om du har jobbet i butikk i 5 år så har du ervervet kompetanse og vi må kunne forklare hva den kompetansen er, uavhengig av hvor den ble bygget opp.

FAFOs evalueringsrapport er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er en del av den Nasjonale kompetansepolitiske strategien 2017-2021.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?