YS krever ny etter- og videreutdanningsreform

– Et av YS’ viktigste krav til regjeringen er at det settes i gang en ny etter- og videreutdanningsreform i arbeidslivet, sa YS-leder Jorunn Berland da hun for få minutter siden åpnet årets YS-konferanse.

- Selv om flere piler har snudd i norsk økonomi det siste året, er det fortsatt grunn til bekymring. Sysselsettingsgraden har falt i mange år. Selv om den nå har flatet ut er den fortsatt altfor lav, sa YS-leder Jorunn Berland i sin åpningstale. på YS-konferansen 18. oktober. Foto: Trygve Bergsland

– Selv om flere piler har snudd i norsk økonomi det siste året, er det fortsatt grunn til bekymring. Sysselsettingsgraden har falt i mange år. Selv om den nå har flatet ut er den fortsatt altfor lav, sa YS-lederen i sin åpningstale.

– At mange blir stående utenfor arbeidsmarkedet er en av de største utfordringene vi står overfor. Det gjelder både de som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet og de som står uten jobb før pensjonsalder. Utenforskap er dyrt. Både for samfunnet som helhet og for den enkelte, sa Berland.

YS-lederen mener det kan bli vanskelig å komme inn i morgendagens arbeidsliv uten formell kompetanse.

– Partene må jobbe for at kompetansepåfyll blir en naturlig del av arbeidslivet. Det vil koste noe for alle parter, men det er en investering vi vil få svært høy avkastning på. Et avgjørende spørsmål er selvsagt hvordan vi skal finansiere dette, og finne de beste løsningene for å kunne øke arbeidstakernes kompetanse, sa YS-lederen.

Årets konferanse markerer YS’ 40 år lange historie i norsk arbeidsliv. YS Arbeidslivsbarometer for 2017 legges frem og YS’ likestillingspris tildeles Bård Stensli.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?