Vil ha enkel og nær klimadebatt

Regjeringen har ambisjoner om å forenkle og konkretisere diskusjonene om klimaproblemene. – Det er for komplisert i dag. Folk faller av, mener miljøminister Vidar Helgesen.

F.v.: Møteleder Bård Vegar Solhjell, Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør KS Arbeidsgiverpolitikk, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, YS-leder Jorunn Berland, Akademikernes leder Kari Sollien, UNIOs nestleder Kjetil Rekdal, Inger-Lise Blyverket, direktør for politikk og forhandlinger i Virke og Arvid Moss, president i NHO. Foto: Hege Nilsen Ahlquist/LO
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Mandag morgen inviterte YS, NHO, LO, KS, Unio, Virke og Akademikerne til frokostmøte og kickoff for kampanjen «Arbeidslivets klimauke».

Arbeidslivet Klimauke er et initiativ fra partene i arbeidslivet for å hjelpe virksomheter til å bli mer klima- og miljøvennlige. Målet er å få klima og miljø på dagsorden og senke terskelen for å gjennomføre klimatiltak.

 

Klima og miljø står helt sentralt i ny regjeringsplattform

Klima – og miljøminister Vidar Helgesen åpnet frokostmøtet med en rykende fersk regjeringsplattform under armen. – Pakket inn i en grønn plastlomme for anledningen, som han spøkte med.

– Klimaproblematikken virker ofte for komplisert. Det har vi utfordret organisasjonene i arbeidslivet på. Arbeidslivets klimauke er et ledd i dette arbeidet, opplyser Heljesen.

– Klima og omstilling står helt sentralt i den politiske plattformen vi nylig har vedtatt. Mange arbeidsplasser vil bli berørt av klimapolitikken. Noen kommer til å forsvinne. Nye vil skapes, spår han.

Den påtroppende regjeringen mener klima- og miljøsaken er så viktig at den er listet opp som nummer to av seks hovedutfordringer: «Oppfylle Norges klimaforpliktelser».

I regjeringsplattformen heter det bl.a. at: «Regjeringen vil føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk som bygger på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. Regjeringen vil føre en politikk som styrker Norges konkurransekraft, skaper grønn vekst og nye grønne jobber.»

 

YS-lederen oppfordrer til kreativitet

Det var lagt opp til ordskifte på frokostmøtet mellom lederne av bl.a. YS, LO, NHO og Virke.

YS-leder Jorunn Berland sa blant annet at klima og miljø må bli en del av det daglige arbeidet, og ikke kun tema i en kampanjeuke.

– Dette kan Ikke lenger være en bigreie, som vi tar som eget punkt på slutten av møtet. Tillitsvalgte og medlemmer må ta opp temaet. Klima og miljø må bli en del av hverdagen. Og vi må bli mer kreative, påpeker hun.

 

– Når får vi vårt første, grønne tariffoppgjør?

Møteleder Bård Vegar Solhjell, som i mars tar over som generalsekretær i Verdens naturfond (i Norge), lurte på om ikke klima og miljø også bør inn i tariffoppgjørene: – Når får vi vårt aller første, grønne tariffoppgjør, spurte han.

– Å få til en jevneste mulig fordeling av verdiskapingen er bærekraftig, svarte LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

– Jeg sier som Willoch: Dette var et upresist spørsmål. Vi må fortsette å bruke tariffoppgjørene til det de skal brukes til, svarte Arvid Moss, president i NHO på utfordringen fra møteleder Solhjell.

– Vi har allerede elementer av dette. I ett av YS-forbundene får medlemmer kompetanseheving på hvordan de kan kjøre mest mulig effektivt. Når kurset er gjennomført får sjåføren noe økt lønn, kunne YS-leder Jorunn Berland fortelle.

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?