Likestilling hjemme?

– Skal vi ha likestilling i arbeidslivet, må vi ha likestilling hjemme. Det sa YS-leder Jorunn Berland da hun var gjest på TV2s God Morgen Norge.

YS-leder Jorunn Berland, Ida Langedalen Kristiansen og Andreas Hanssveen er gjester hos TV2s God Morgen Norge.
- Jenter må slippe guttene til, sa YS-leder Jorunn Berland da hun var gjest på TV2s God Morgen Norge sammen med det unge paret Andreas Hanssveen og Ida Langedalen Kristiansen.

YS Arbeidslivsbarometer viser at likestillingen i familien øker, men at menn og kvinner har litt forskjellig oppfatning av hvem som gjør hva. Mer enn 70 prosent av norske menn mener de gjør like mye, eller mer husarbeid enn partneren. Det er ikke kvinnene helt enig i.

Mens halvparten av kvinnene mener de deler husarbeidet likt med partneren. 23 prosent av kvinnene mener de tar det største ansvaret.

Yngre og høyt utdannede par er mest likestilte

YS-leder Jorunn Berland pekte på at menn nå gjør mer hjemme enn tidligere, og at det er positivt. Hun viste også til at YS Arbeidslivsbarometer viser at likestillingen står sterkest blant yngre og høyt utdannede.

Menn tar også mer ansvar for omsorg av barna

YS har i flere år spurt norske arbeidstakere om hvordan det står til med likestillingen i hjemmet. Utviklingen går sakte fremover, men tendensen er klar: Menn tar stadig mer ansvar for husarbeidet og omsorgen for barna.

I 2009 svarte kun åtte prosent av mennene at de tok mest ansvar for hus og hjem. I år har tallet økt til 23 prosent. I spørsmålet om hvem som tar mest omsorgsansvar for barna, ser man den samme trenden.

Over halvparten av de kvinnene som har deltatt i undersøkelsen sier at de tar det største ansvaret for barna, men stadig flere svarer at de deler ansvaret likt.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?