Årlige rapporter

Hver år publiserer YS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en rapport med de viktigste funnene i YS Arbeidslivsbarometer. Vi gir deg tilgang til rapportene fra 2009 og frem til i dag.

Mennesker går opp og ned Karl Johan gate. De er godt kledd for det er høst.
Foto: Erik Norrud/YS
Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef

Rapportene tar for seg tilstanden i fem sentrale områder

  • Fagforeningenes legitimitet
  • Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse
  • Arbeidsvilkår, stress og mestring
  • Likestilt deltakelse
  • Trygghet og tilknytning i arbeidslivet

I rapportene presenterer vi resultatene og går gjennom hvert enkelt tema. Vi gjør også rede for hvorfor og hvordan resultatene i YS Arbeidslivsbarometer har blitt som de har blitt.

I tillegg tar YS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) hvert år for seg ett utvalgt tema i del to av rapporten om YS Arbeidslivsbarometer.

Her kan du laste ned rapportene

YS Arbeidslivsbarometer 2022

YS Arbeidslivsbarometer 2021

YS Arbeidslivsbarometer 2020

YS Arbeidslivsbarometer 2019

YS Arbeidslivsbarometer 2018

YS Arbeidslivsbarometer 2017

YS Arbeidslivsbarometer 2016

YS Arbeidslivsbarometer 2015

YS Arbeidslivsbarometer 2014

YS Arbeidslivsbarometer 2013

YS Arbeidslivsbarometer 2012

YS Arbeidslivsbarometer 2011

YS Arbeidslivsbarometer 2010

YS Arbeidslivsbarometer 2009

Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?