YS Arbeidslivsbarometer for 2018

Selv om arbeidslivet i all hovedsak er godt, står mange utenfor, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018. YS er særlig bekymret for de unge.

Foto: Scanpix

I august la vi frem YS Arbeidslivsbarometer for 2018. Dette er det tiende året vi har utarbeidet Arbeidslivsbarometeret, sammen med Arbeidsforskningsinstituttet. I løpet av disse årene har YS Arbeidslivsbarometer befestet posisjonen som ett av de viktigste verktøyene for å måle trykket i norsk arbeidsliv.

Arbeidslivsbarometeret bringer innsikt i hvordan situasjonen er for arbeidstakerne – over tid. Det gir et verdifullt grunnlag når vi skal vurdere hvilke endringer som må til for at arbeidslivet skal bli enda bedre, for flere.

I årets Arbeidslivsbarometer blir det tydeligere enn noen gang at vi trenger et slikt fininnstilt blikk på utviklingen. Selv om arbeidslivet i all hovedsak er godt, står mange utenfor, eller i fare for å falle ut.

YS er særlig bekymret for utviklingen blant unge. Ungdom som verken er i utdanning, eller arbeid er en særlig sårbar gruppe. Mange risikerer også å falle ut av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse og mestring. Skal vi også i fremtiden kunne smykke oss med at vi er et av verdens beste land å jobbe i, med høy verdiskaping og velstand, må vi sikre fortsatt høy sysselsetting. Da må alle være inkludert.

Med Arbeidslivsbarometeret har YS hele tiden hatt som mål å gi et seriøst og konstruktivt bidrag til den faglige og politiske diskusjonen. Vi har villet sette vårt preg på debatten om arbeidslivet. Tilgangen til kunnskapsbasert og etterrettelig informasjon er viktigere enn noensinne. Kampen om virkeligheten og sannheten intensiveres. Det offentlige ordskiftet kan til tider virke forvirrende og uklart. Bare gjennom en åpen og kunnskapsbasert debatt er det mulig for alle å delta og ta stilling til samfunnsutviklingen. Arbeidslivbarometeret er et viktig bidrag til en fortsatt opplyst debatt om nåtidens og fremtidens arbeidsliv.

Ta gjerne i bruk den interaktive versjonen av YS Arbeidslivsbarometer! Her kan du gjøre egne sammenstillinger og analyser av rådataene.