Ulykkesforsikre hele familien for bare 876 kroner i året

Familieulykkesforsikring gir en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Forsikringssummen bestemmes av graden av medisinsk invaliditet og familiesituasjon på skadedatoen. Maksbeløpet som kan komme til utbetaling er 38 G, som per 1.1.2017 tilsvarer 3 517 888 kroner.

Prisen i 2017 er bare 876 kroner for hele året.

Du kan også velge halv sum, og da koster YS Familieulykkesforsikring 494 kroner i året

  • Premien for 2017 har gått ned 5 % i tillegg til at forsikringssummen er G-regulert.

Innføring av utvidet ulykkesbegrep. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og utforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden.

I tillegg dekkes plutselige og utforutsette skader som skyldes:

  • Fall som ikke er forårsaket av sykdom
  • Vridningsskader av kne og ankel
  • Brudd (fraktur) i skulder, arm, håndledd, lårben, leggben, skinnlegg, ankel eller hælben, som følge av hard og/eller feil landing etter hopp
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?