Enighet om hovedavtalen i KS

Partene i KS-området ble nylig enige om å forlenge hovedavtalen ut 2019, opplyser Erik Kollerud, leder for YS Kommune.

Erik Kollerud, nestleder i YS. Foto: Martin Müller

YS Kommune har vært opptatt av å ansvarliggjøre de sentrale partene i KS-området på hvordan kommunesektoren best kan møte fremtidens behov, knyttet til digitalisering og kompetanse.

Les hele protokollen.

– Vi har blitt enig med KS om at vi i fellesskap skal vurdere hvordan de enkelte rapportene fra Kompetansebehovsutvalget skal følges opp. Og da med et særlig blikk på konsekvensene for KS-området. På sikt kan det også være aktuelt med en felles FoU knyttet til denne tematikken, sier Kollerud.

– Vi er også fornøyd med å ha fått slått fast hvor viktig det er at alle berørte sammenslutninger er representert i sentrale partsorganer ved store omstruktureringer, som for eksempel Kommunereformen, påpeker Kollerud.

At tillitsvalgtressursene er tilpasset oppgavene og omfanget for rollen som tillitsvalgt, er andre forhold som er utdypet i protokollen for den prolongerte (forlengede) hovedavtalen. Herunder gjelder dette økte ressurser ved store omstillingsprosjekter.

YS Kommune er fornøyd med at partene har blitt enige om at det som hovedregel innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtopplæring i hovedavtale, hovedtariffavtale og tilknyttede særavtaler.

Det er også enighet om at det skal settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe, som skal gå gjennom og kartlegge hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak har for rettigheter til AFP, pensjon og tariffavtalte forsikrings­ordninger.

Uavhengig av dette er partene fortsatt gjensidig opptatt av å begrense konsekvensene av streik for den enkelte og å videreføre den gode dialogen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?