Karriereprogram skal trygge medlemmer i omstilling

For å trygge ansatte i omstilling lanserer YS Stat en helt ny type medlemsfordel. – Med programmet «Kompetanseløftet» skal ansatte i staten bli mer bevisst på egen kompetanse og karriere, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: YS

– Det nye arbeidslivet gjør at en del av våre medlemmer må være forberedt på å finne ny jobb. Derfor lanserer vi nå en helt ny type medlemsfordel rettet mot ansatte i statlige virksomheter under omstilling, opplyser Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

– Programmet skal gjøre den enkelte godt i stand til å se hvilken kompetanse og karrieremulighet en har, sier Arnesen.

– Programmet er nybrottsarbeid. Dette er en helt ny type medlemsfordel som skal hjelpe ansatte omfattet av effektivisering, hvor det ender opp med nedbemanning eller flytting.

Lederen for YS Stat understreker at programmet skal være et supplement i omstillingsprosesser. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for den enkelte ansatte ved omstillinger. De statsansatte har klare rettigheter gjennom lov- og avtaleverket.

Programmet gjennomføres i samarbeid med Right Management i ManpowerGroup.

– Right Management er stolte over å kunne bidra med vår kunnskap, metoder og nettverk. Dette er et tilbud også til medlemmer av YS Stat som ikke skal bytte jobb, men som ønsker å lære hvordan de er relevante i det fremtidige arbeidslivet, sier Kari-Ann Snesrud i Right Management.

– Samarbeidet med Right Management gir også medlemmer som ønsker ny jobb tilgang til bemanningsdelen i ManpowerGroup, sier Pål N. Arnesen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?