AVYO

Meld deg inn i AVYO

AVYO organiserer ansatte i NAV og HELFO samt frilanstolker for døve og døvblinde. AVYO er det største YS-forbundet i NAV og HELFO. AVYO er et bransjeforbund med bred kompetanse om NAV og HELFO. AVYO har lokalavdelinger og tilgjengelige tillitsvalgte over hele landet og har kortvei mellom medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå.

avyos-logo

Lakkegata 23
Postboks 9214 Grønland, 0134 Oslo
E-post: post@avyo.no
Leder: Øyvind Hov Randmæl