Tariffkalender 2020

Her finner du de viktige datoene for årets lønnsoppgjør i YS. Tariffkalenderen oppdateres fortløpende.

Kommunesektoren

YS Kommune og KS kom til enighet natt til 16. september. YS-forbundene Delta, Parat, Skolelederforbundet, Stafo og YTF har medlemmer i kommunesektoren.

Oslo kommune

Partene i forhandlingene i Oslo kommune gikk til brudd natt til 16. september. Meklingsfristen er fastsatt til 16. oktober.

Staten

14. september brøt YS Stat forhandlingene med staten. Statsoppgjøret går nå til mekling, med oppstart hos Riksmekleren 23. september.

Finansnæringen

Finansforbundet skal forhandle med Finans Norge 12. til 13. oktober. Området omfatter i overkant av 20.000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak bank og forsikring.

Spekter

YS Spekter og Spekter kom til enighet i de innledende, sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger) innen fristen 26. august. YS-forbundene Delta, Parat, YTF, Negotia, Finansforbundet og Stafo har tariffavtaler i Spekter.

Privat sektor

Partene i frontfaget kom til enighet 21. august.

I YS er forbundet Parat part i frontfaget. Parat forhandler direkte med Norsk Industri på Industrioverenskomsten (tariffavtalen i frontfaget). I LO er det Fellesforbundet som fører disse forhandlingene. Både Parat og Fellesforbundet ble enige med Norsk Industri.

I tillegg skal YS-forbund med medlemmer i privat sektor forhandle på alle de øvrige tariffavtalene, men som ikke omfattes av frontfaget.

12. september ble det enighet i meklingen mellom Parat og Virke for ansatte i varehandel og service. 

14. september ble det enighet mellom Finansforbundet og Virke.

YS’ inntektspolitiske dokument

Allerede 25. februar avholdt YS sin inntektspolitiske konferanse. Samme dag vedtok hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet. 

24. juni vedtok hovedstyret i YS et tillegg til dokumentet som følge av koronakrisen. 

TBU la frem ny rapport 18. juni på grunn av koronakrisen

Få uker før Regjeringen besluttet å stenge ned samfunnet på grunn av koronapandemien, la Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) frem sin rapport. Rapporten fra TBU danner alltid utgangspunktet for lønnsforhandlingene. På grunn av koronakrisen måtte TBU gjøre en del av sine beregninger på nytt. De ble lagt frem i en ny rapport 18. juni.