Tariffoppgjøret 2020

Her finner du en oversikt over tariffoppgjøret 2020, med lenker til resultatene i de ulike sektorene.

Kommunesektoren

YS Kommune og KS kom til enighet natt til 16. september. YS-forbundene Delta, Parat, Skolelederforbundet, Stafo og YTF har medlemmer i kommunesektoren.

Staten

Partene i statsoppgjøret kom til enighet 15. oktober. YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund, som har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat,  Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

Oslo kommune

Partene kom til enighet 15. oktober. Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse. Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er landets største arbeidsplass. YS Kommune Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.

Finansnæringen

14. oktober kom Finansforbundet og Finans Norge til enighet. Området omfatter i overkant av 20.000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak bank og forsikring.

Spekter

YS Spekter og Spekter kom til enighet i de innledende, sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger) innen fristen 26. august. YS-forbundene Delta, Parat, YTF, Negotia, Finansforbundet og Stafo har tariffavtaler i Spekter.

Privat sektor

Partene i frontfaget kom til enighet 21. august.

I YS er forbundet Parat part i frontfaget. Parat forhandler direkte med Norsk Industri på Industrioverenskomsten (tariffavtalen i frontfaget). I LO er det Fellesforbundet som fører disse forhandlingene. Både Parat og Fellesforbundet ble enige med Norsk Industri.

I tillegg skal YS-forbund med medlemmer i privat sektor forhandle på alle de øvrige tariffavtalene, men som ikke omfattes av frontfaget.

12. september ble det enighet i meklingen mellom Parat og Virke for ansatte i varehandel og service. 

14. september ble det enighet mellom Finansforbundet og Virke.

YS’ inntektspolitiske dokument

Allerede 25. februar avholdt YS sin inntektspolitiske konferanse. Samme dag vedtok hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet. 

24. juni vedtok hovedstyret i YS et tillegg til dokumentet som følge av koronakrisen. 

TBU la frem ny rapport 18. juni på grunn av koronakrisen

Få uker før Regjeringen besluttet å stenge ned samfunnet på grunn av koronapandemien, la Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) frem sin rapport. Rapporten fra TBU danner alltid utgangspunktet for lønnsforhandlingene. På grunn av koronakrisen måtte TBU gjøre en del av sine beregninger på nytt. De ble lagt frem i en ny rapport 18. juni.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?