Tariffkalender 2020

Her finner du de viktige datoene for årets lønnsoppgjør i YS. Tariffkalenderen oppdateres fortløpende.

Tariffoppgjøret 2020 i alle sektorer utsettes til høsten!

25. februar

YS avholdt inntektspolitiske konferanse. Samme dag vedtok hovedstyret YS’ inntektspolitiske dokument. Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare forhandler om penger, men også selve ordlyden, eller innholdet i de forskjellige tariffavtalene.

10. mars

Frontfaget startet opp. YS-forbundene Parat og SAFE leverte sine krav til Norsk Industri.

Alle andre, tidligere oppgitte datoer under utgår:

Frontfaget

YS-forbundene Parat og SAFE har levert sine krav til Norsk Industri. Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger, regner man med at et eventuelt forhandlingsbrudd vil skje 17. mars. Hvis oppgjøret går til mekling, vil denne starte 28. mars. Meklingsfristen settes da til klokken 24.00 den 1. april. En eventuell streik vil iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 2. april.

1. april

Oppstart i oppgjøret mellom YS Kommune og KS. Frist for å komme til enighet er satt til midnatt 30. april.

2. april

Oppstart i oppgjøret mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Videre frister avtales 2. april.

2. april

Oppstart i forhandlingene mellom Finansforbundet i YS og Spekter.

15. april

Oppstart i forhandlingene mellom YS Stat og Staten. Frist for å komme til enighet er satt til midnatt 30. april.

22. april og 28. april

Forhandlinger mellom Finansforbundet og Finans Norge.