Tariffkalender 2020

Her finner du de viktige datoene for årets lønnsoppgjør i YS. Tariffkalenderen oppdateres fortløpende.

25. februar

YS avholder sin inntektspolitiske konferanse. Samme dag vedtar hovedstyret YS’ inntektspolitiske dokument. Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare forhandler om penger, men også selve ordlyden, eller innholdet i de forskjellige tariffavtalene.

10. mars

Oppstart i frontfaget. YS-forbundene Parat og SAFE leverer sine krav til Norsk Industri. Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger, regner man med at et eventuelt forhandlingsbrudd vil skje 17. mars. Hvis oppgjøret går til mekling, vil denne starte 28. mars. Meklingsfristen settes da til  klokken 24.00 den 1. april. En eventuell streik vil iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 2. april.

1. april

Oppstart i oppgjøret mellom YS Kommune og KS. Frist for å komme til enighet er satt til midnatt 30. april.

2. april

Oppstart i oppgjøret mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Videre frister avtales 2. april.

2. april

Oppstart i forhandlingene mellom Finansforbundet i YS og Spekter.

13. april

Oppstart for oppgjøret mellom forbundene i YSPrivat og Virke.

15. april

Oppstart i forhandlingene mellom YS Stat og Staten. Frist for åkomme til enighet er satt til midnatt 30. april.

22. april og 28. april

Forhandlinger mellom Finansforbundet og Finans Norge.