Tariffkalender 2020

Her finner du de viktige datoene for årets lønnsoppgjør i YS. Tariffkalenderen oppdateres fortløpende.

Tariffoppgjøret 2020 i alle sektorer utsettes til høsten!

Partene har i samråd med Riksmekleren utsatt lønnsoppgjøret i både frontfaget og de andre sektorene til høsten.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør

Allerede 25. februar avholdt YS sin inntektspolitiske konferanse. Samme dag vedtok hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare skal forhandler om penger når oppgjlret starter, men også om innholdet i de forskjellige tariffavtalene når lønnsoppgjørene startes opp igjen til høsten.

TBU legger frem ny rapport pga. koronakrisen 18. juni

Få uker før Regjeringen beslutetet å stenge ned samfunnet på grunn av koronapandemien, la Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) frem sin rapport. Denne rapporten er utgangspunktet for lønnsforhandlingene. På grunn av koronakrisen må TBU gjøre en del beregninger på nytt. Den rapporten kommer 18. juni.

Frontfaget starter opp igjen 3. august

Partene i frontfaget har blitt enige om å starte opp igjen 3. august. Frist for en eventuell mekling er satt til 21. august. Les deg opp på frontfagsmodellen her.