Arbeidstid

Alle tariffavtaler YS er part i har bestemmelser om at den maksimale arbeidstiden er 37,5 timer per uke og ni timer per døgn. Arbeidstiden er regulert både i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. Arbeidsmiljøloven har fastsatt den maksimale ukentlige arbeidstiden  til 40 timer per uke og ni timer per døgn.

  • Arbeidsmiljøloven skal være en vernelov.
  • Arbeid, arbeidstidsordninger og permisjonsordninger må ta hensyn til den enkeltes livsfase og livssituasjon. Gode ordninger er viktige i alle faser av livet for å sikre en mer helhetlig tilknytning til arbeidslivet.
  • Lovverket som regulerer arbeidstid må gi rom for fleksibilitet for den enkelte og sikre et familievennlig arbeidsliv.

 

Rød kopp med klokken  støpt inn i porselenet.
Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef

YS mener at arbeidsmiljøloven skal være en vernelov. YS advarte sterkt mot endringene i loven, som nå legger til rette for mer overtid og mer ubekvem arbeidstid. YS frykter at en tøffere og lengre arbeidshverdag vil skyve flere ut av arbeidslivet.

 

Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?