Arbeidstid

Alle tariffavtaler YS er part i har bestemmelser om at den maksimale arbeidstiden er 37,5 timer per uke og ni timer per døgn. Arbeidstiden er regulert både i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. Arbeidsmiljøloven har fastsatt den maksimale ukentlige arbeidstiden  til 40 timer per uke og ni timer per døgn.

  • Arbeidsmiljøloven skal være en vernelov.
  • Arbeid, arbeidstidsordninger og permisjonsordninger må ta hensyn til den enkeltes livsfase og livssituasjon. Gode ordninger er viktige i alle faser av livet for å sikre en mer helhetlig tilknytning til arbeidslivet.
  • Lovverket som regulerer arbeidstid må gi rom for fleksibilitet for den enkelte og sikre et familievennlig arbeidsliv.

 

Rød kopp med klokken  støpt inn i porselenet.

Håvard Lismoen

Leder for Samfunnspolitisk avdeling

YS mener at arbeidsmiljøloven skal være en vernelov. YS advarte sterkt mot endringene i loven, som nå legger til rette for mer overtid og mer ubekvem arbeidstid. YS frykter at en tøffere og lengre arbeidshverdag vil skyve flere ut av arbeidslivet.

 

Håvard Lismoen

Leder for Samfunnspolitisk avdeling